Ydervæg

Ydervæg

Tunge ydervægge som hule mure består af uorganiske materialer, hvorfor anbringelse af dampspærre på isoleringens varme side er unødvendig. Bagmuren skal give den fornødne lufttæthed. 

Ydervæg

varmeopt.jpgDerfor skal fugerne i murede vægge være fyldte og ved betonelementvægge skal elementsamlinger være tætte. Ved større hulrum end isoleringstykkelsen skal isoleringen fastholdes mod bagmur. På den måde sikres det at isoleringen ikke kæntre og danner en uhensigtsmæssig kuldebro. For at undgå træk og diffusion af fugt indefra og ud, skal den indvendige fuge være tæt med f.eks. plastisk eller elastisk fugemasse.