Villedende påstander om trefiber- og celluloseisolasjon

By Knauf Insulation on november 18, 2020

I oktober ble Hunton AB og Hunton AS felt av den svenske Patent- och marknadsdomstolen for utilbørlig markedsføring i henhold til en stevningssøknad som bransjeforeningen Swedisol leverte inn i mai 2018.

Hunton har ifølge domstolens vurdering benyttet uriktige og villedende påstander om egenskapene til trefiber- og celluloseisolasjon, der det blant annet blir hevdet at slik isolasjon er mer miljø- og helsevennlig, fuktsikker og brannsikker enn mineralullisolasjon.

Med en mulkt på 2 millioner SEK forbys Hunton å bruke påstander i sin markedsføring som kan villede forbrukere om produktenes ytelse og sikkerhet.

Kenneth Ingemarsson, Technical and Marketing Manager Scandinavia, Knauf Insulation kommenterer utfallet:

«Sammenfatningsvis kan vi vel si at det er kjedelig at ganske åpenbare saker må avsluttes i juridiske prosesser og rettsforfølgning. Det er imidlertid viktig å få en juridisk og transparent uttalelse og erklæring for hele bransjen og alle aktører om at det ikke finnes noe «magic» materiale. Uansett hvilken side og hvilket materiale du velger, så er det fordeler og ulemper.»

Les pressemeldingen og dommen her.