Vellykket pilotprosjekt med blåseull: Like bra og dobbelt så raskt

By Knauf Insulation on april 09, 2020

Å isolere 144 nybygde leiligheter i Flatås Park i Högsbo utenfor Göteborg med blåseull var et pilotprosjekt i Skanska.

Et svært vellykket prosjekt ifølge produksjonsleder Magid Manzouri, som også isolerer 102 leiligheter med blåseull i det nylig påbegynte prosjektet Landevi gårdar i Landvetter sentrum.

– Tidsbesparelsen er en av flere store fordeler. Å isolere med blåseull går dobbelt så raskt.

Flatås Park er et omfattende fortetningsprosjekt der flere byggherrer bygger nye boliger i Högsbro. En av dem er Robert Dicksons stiftelse, som nylig ferdigstilte 144 leiligheter i lamell- og punkthus. I samråd med byggherren valgte totalentreprenøren Skanska å bruke blåseisolering som et pilotprosjekt. Valget falt på Sjömarkens Isolering som blåser Knauf Insulations Supafil Frame.

– Jeg har rapportert pilotprosjektet til Skanskas distrikt og vi er svært fornøyde. I vårt nye prosjekt, Landevi gårdar, har vi anbefalt byggherren Förbo å bruke blåseull, og vi kommer til å bruke Sjömarkens Isolering igjen, sier Magid Manzouri.

Erfaringen fra Flatås Park, der Skanska har bygget fire lamellhus, er ifølge Magid Manzouri bare positive. Sjömarkens Isolering blåste 18,5 centimeter blåseull i påhengsveggene og 40 centimeter blåseull på loftet.

– Våre tester viser at isoleringen blir like god som med tradisjonell isolering.

Når det grunnkravet er oppfylt, er valget av blåseull kun forbundet med en rekke fordeler, der tidsbesparelsen er den viktigste.

– Hele prosessen med å isolere ett av husene – legge duk, teipe og blåse ullen – tok cirka to uker. Med tradisjonell isolering hadde det tatt 4–5 uker. Når det går raskere, blir også byggekostnadene lavere. Med alt iberegnet, senker vi kostnadene for isolering med 20 prosent ved bruk av blåseull, sier Magid Manzouri.

For Skanska, på samme måte som for hele byggebransjen, blir miljø- og klimaspørsmålene stadig viktigere. Også her har blåseull fordeler.

– Med blåseull blir det nesten ikke noe avfall. Arbeidsplassen blir triveligere, men først og fremst sparer vi ressurser og materiale.