Velg riktig isolering for brannsikring

By Anonym
mars 25, 2015

Ingen vil ta snarveier når det gjelder brannsikkerheten til en bygning.
Og når man skal velge isolering, må man noen ganger stille spørsmålet: glassull eller steinull?
– Gjør det ikke vanskeligere enn det er. A1-klassifisert isolering er best, og alle våre produkter, med noen få unntak, er A1. Det kan ikke bli bedre enn best, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Norden.

Euroklasse-systemet for byggprodukters branntekniske egenskaper (se faktaboks) har erstattet tidligere nasjonale systemer i de nordiske landene. De sju klassene går fra E og F, syntetiske materialer eller ikke-brannklassifiserte materialer, til A1 som består av ubrennbare materialer.
– Alle våre isoleringsprodukter, med noen få unntak, er A1-klassifiserte. Unntaket er papirkledde produkter, som er A2-klassifiserte, sier Kenneth Ingemarsson.
Når det gjelder brannsikring, er med andre ord de to mineralulltypene – glassull og steinull – likeverdige. Det at steinull har et høyere smeltepunkt, har svært liten praktisk betydning, ifølge Kenneth Ingemarsson.
– Om en brann utvikler 500 grader eller 1000 grader, spiller ikke så stor rolle, da
bygningen uansett vil være overtent da.

Har også steinull
Steinull har ennå sin gitte rolle på markedet, men da hovedsakelig for industrier og prosesser som utvikler høye temperaturer med krav til større trykkholdfasthet og brannmotstand. Knauf Insulation har også produkter i steinull til disse formålene.
– Men tradisjon, kultur og gamle vaner spiller en viss rolle i tradisjonell bygging ved at vi har nasjonal produksjon. Utviklingen ta­ler imidlertid for at glassullen tar en større og større markedsandel, sier Kenneth Ingemarsson og peker på en rekke fordeler med glassull.

  • Glassull veier opptil halvparten så mye med samme lambdaverdi (varmeledningsevne).
  • Glassull oppfattes av mange som lettere å skjære og arbeide med.
  • Glassull kan ofte komprimeres mer, noe som gjør den lettere å transportere.

Overholder byggforskriftene med god margin
Den svenske byggebransjen overvåkes og styres av Boverket og deres byggforskrifter, BBR. I BBR er det for eksempel funksjonskrav til isolering ved nybygging og ombygging.
– Til isolering ved skorsteiner er det et krav til ubrennbarhet, og i de generelle rådene presiseres det at isoleringen også skal motstå pipebrann. Da er det laveste kravet A2s1, som betyr at materialet er ubrennbart og utvikler lite røyk og ingen brennende dråper. Man kan da si at A1-klassifisert isolering oppfyller kravene med god margin, sier Anders Johansson, branningeniør hos Boverket.
All isolering som klassifiseres som A1, er ubrennbar, men det kan i enkelte tilfeller – for eksempel i tilknytning til ildsteder og skorsteiner – likevel være egnet å bruke steinull i stedet for A1-klassifisert glassull, sier han.
– Den har høyere smeltepunkt, og ved en pipebrann kan det jo være bra med et produkt som ikke deformeres og må skiftes ut.

Slik klassifiseres brannsikring

  • Euroklasse kalles det europeiske klassifiseringssystemet for byggprodukters branntekniske egenskaper. Det består av to systemer, et for gulvbelegg og et for øvrige byggprodukter.
  • Begge systemene deler produktene inn i klasser fra A til F, der de som klassifiseres i A1 og A2 er ubrennbare materialer.
  • Både glassull og steinull klassifiseres som ubrennbare materialer i den høyeste klassen, A1. Steinull har en høyere produksjonstemperatur enn glassull og påvirkes senere enn glassull ved brann. Men forskjellen spiller ikke så stor rolle ved en brann, da andre byggmaterialer reagerer raskere på ild og varme.
  • Glassull og steinull har likeverdig funksjon og motstår en brann i minst 60 minutter når de beskyttes i en vegg mot direkte branneksponering, f.eks. en vanlig vegg.
Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023