KNAUFs VERDIER: “JEG ER KNAUF"

“Jeg er Knauf" er en del av alt vi gjør i Knauf Insulation og Knauf Group: enhver handling, fra det enkle til det mer komplekse. Det er summen av alle våre unike personligheter. La oss knytte oss sammen til ett team. Det representerer stoltheten som ligger i en godt utført jobb og i vårt engasjement for å oppnå suksess. Ikke minst handler "Jeg er Knauf" om mennesker. Det handler om vår kultur, bygget på solide verdier:

Våre verdier er enkle og redelige. I fire ord har vi fanget essensen i hva det vil si å være en del av Knauf-familien:

 • Menschlichkeit
 • Partnerskap
 • Engasjement
 • Entreprenørskap

Disse verdiene representerer de viktigste prinsippene som vi vil finne igjen i hver enkelt av våre 26 500 medarbeidere over hele verden.

Menschlichkeit
Menschlichkeit
 • Ta sosialt ansvar

 • Spill en aktiv rolle i Knauf

 • Bygg et inkluderende Knauf-samfunn

 • Behandle hverandre med rettferdighet og respekt
PARTNERSKAP
 • Ta på seg individuelt ansvar og ta beslutninger
 • Oppmuntre til nye ideer
 • Bygge og opprettholde gjensidig tillit og lojalitet
 • Opptre som ett team
PARTNERSHIP
COMMITMENT
ENGASJEMENT
 • Jobbe for å bli best
 • Utvikle våre medarbeidere
 • Gjøre en ekstra innsats
 • Oppmuntre medarbeidere til å ta eierskap og ansvar
ENTREPRENØRSKAP
 • Tenke og handle "utenfor boksen“
 • Fremme endring og innovasjon
 • Være pragmatisk og ta kalkulert risiko
 • Ta initiativ og være resultatorientert
ENTREPRENEURSHIP
"Jeg er Knauf" handler om mennesker. Det handler om vår kultur, bygget på solide verdier
Knauf Insulation