Tykkere isolasjon eller lavere lambda?

By Nicole Dendulk on desember 13, 2019
Kronvall

I byggekretser går diskusjonen om hvordan man best kan øke den varmeisolerende evnen til en konstruksjon. Ved hjelp av tykkere isolasjon? Eller ved å bruke isolasjonsmateriale med lavere lambdaverdi? Vi spør Johnny Kronvall, som er professor emeritus i byggteknologi og har et enormt engasjement for energieffektive og bærekraftige løsninger i byggebransjen.

Et materiale som isolerer bedre – og har lavere lambdaverdi – gir konstruksjonen bedre varmeisolerende evne uten at den blir tykkere. Det gjør det for eksempel mulig å gå ned én dimensjon i plankemateriale uten at det går utover den varmeisolerende evnen, eller å unngå enda et lag med kryssende planker i en reisverksvegg.

Flere fordeler med lavere lambda

Med faste utvendige mål på en bygning blir også bruksarealet noe større. En isolasjonsplate med lavere lambdaverdi er dessuten tyngre, noe som gjør den mer formstabil og enklere å håndtere. Det bidrar i sin tur til reduserte materialskader og bedre ytelse for den isolerte konstruksjonen, noe som også øker veggens varmeisolerende evne.

Økt tykkelse fungerer – en stund

Jo bedre isolert konstruksjonen er, jo mindre effektiv blir det å øke isolasjonstykkelsen. Mens en dårlig isolert konstruksjon bare trenger noen få centimeter tykkere isolasjon for å oppnå en betydelig forbedring i U-verdi, krever en kraftig isolert konstruksjon større dimensjoner for å oppnå samme effekt. Det siste gjelder ofte moderne, godt isolerte konstruksjoner. Hvis man ønsker å forbedre den varmeisolerende evnen ytterligere her, er det mye mer effektivt – både kostnadsmessig og teknisk – å velge isolasjonsmateriale med lavere lambdaverdi.

Professoren tipser

Kort sagt – hvis du skal gjøre noe dårlig bedre, altså ved renovering, bør du sørge for tykkere isolasjon. Bruk gjerne materialer med lavere lambdaverdi også her.

Hvis du skal gjøre noe som er bra enda bedre, og her snakker vi om nybygg, bør du alltid velge isolasjon med lavere lambdaverdi.

Jeg er overbevist om at moderne løsfyllingsløsninger er den beste og enkleste måten å bygge nytt og isolasjonseffektivt på (Lambda 33!), om man ønsker å gjøre det på en rasjonell, feilsikker og ressursbesparende måte. Uten tvil.

Diagram

Slik fungerer det

Velg isolasjonstykkelse. Bytt til bedre lambdaverdi: gå vertikalt nedover fra et vilkårlig punkt og les av hvor mye U-verdien senkes. Sjekk deretter hvor mye isolasjonstykkelsen må øke for å oppnå samme U-verdisenking, ved å følge kurven til du treffer den U-verdien som du senket til ved hjelp av bedre lambda. Konklusjon: Økning av lambdaverdi gir klart større fordeler enn økning av tykkelse jo tykkere isolasjonen er.

 

Kort om Kronvall

Johnny Kronvall er professor emeritus i byggteknologi og har en doktorgrad i bygningsfysikk. Han har en solid karriere innen bygningsfysikk og energiøkonomisering bak seg. Bærekraftig bygging er en tydelig profil hos Johnny, som i dag arbeider som seniorrådgiver i programvareselskapet StruSoft AB, som leverer ulike typer tekniske beregningsprogrammer til byggebransjen.