Tar med seg erfaringen helt opp i tretoppen

By Knauf Insulation on desember 16, 2020

Kundene hos byggherren Bjarne Brath A/S Bygge- og Entreprenørfirma har nytt godt av Jan Nielsens kunnskap nå i 16 år. Jans rolle er å være bindeledd mellom trevarehandelen, byggherren og sluttkunden. Her drar han nytte av bakgrunnen og rådgiveren sin på en både optimal og behagelig måte gjennom hele prosessen. Og det er nettopp dette vi erfarer er så viktig for kunden. Les mer her om det tette samarbeidet Bjarne Brath A/S og Løvtag A/S som kunde har hatt – samt om hvilken forskjell Knauf Insulation gjorde under byggingen.

Jan Nielsen er faglært tømrer og har arbeidet på kontoret som beregner og prosjektleder i 11 år. Underveis har han vært med på mange spennende prosjekter, f.eks. isoleringen av «Løvtag» – en rekke trehus i Hadsund vest for Hobro og nord for innseilingen til Mariager Fjord. Husene er ekstra spennende, fordi de er plassert på peler i en høyde på hele tre meter rundt de store trærne. Valget av isolasjon til dette annerledes byggeprosjektet falt på Knauf Insulations EcoBatt L 37. Årsaken til dette valget er at det sammenfaller godt med tanker og krav om bærekraft og kvalitet samt sluttkunden Løvtags forventninger.

Det var lett å velge Knauf Insulation

Som Jan forteller har det vært viktig at både svenner og lærlinger liker å arbeide med Knaufs produkter. Alle har lagt vekt på at de er lette å ha med å gjøre. Og så verken klør eller irriterer de på samme måte som f.eks. mineral- og steinull gjør. Jan husker tilbake: «Den første gangen vi skulle arbeide med Knaufs produkter var vi selvsagt skeptiske. Hva var nå dette for noe? Det var f.eks. ikke helt lett å skjære med den sagen vi pleide å arbeide med – men så fant vi ut at vi bare trengte den riktige kniven fra Knauf. Da gikk det som smurt! Etter dette varte det ikke lenge før vi foretrakk nettopp denne leverandøren.»

Spennende å bevege seg opp i ukjent terreng

Vi har også snakket med sluttkunden Løvtag A/S, som har vært svært fornøyd med Jan Nielsens arbeid. Direktør Nanna Balsby fra Løvtag A/S sier at Bjarne Brath og Jan Nielsen helt fra starten av har vist stor vilje til å få prosjektet til å lykkes. Og det selv om ingen av dem visste hva de gikk til. Som Nanna sier: «Denne problemløsende tilnærmingen er det som har fått – og fortsatt får – byggeprosessen til å gå på skinner. Til å begynne med arbeidet vi i ukjent terreng, og det oppstod hele tiden nye utfordringer og spørsmål. Men sammen fant vi den mest optimale løsningen. Drømmen var å skape balanse mellom kvalitet og finansiering. Kvaliteten veide nok litt tyngre, men det er fordi vi har vært nødt til å snu på hver krone i disse investeringstunge årene.»   

Fremtiden og valg av isolasjonsprodukter

Noe av det Jan Nielsen legger mest vekt på ved Knauf Insulations produktutvikling er at de er på høyden. som han sier: «Knauf tilpasser seg markedet konstant. I starten hadde de f.eks. ikke alle produktene som finnes i dag! Det var heller ikke så lett å få platene deres til å stå loddrett, men det er det heldigvis nå. Og så dekker Knauf Insulation så å si 100 % av behovet vårt, noe som er smart: Vi bruker det i alle byggeprosjekter vi er involvert i.» Jan avslutter med å fortelle: «Selv om vi opplever en nedgang i bygging akkurat nå, gjør det ikke noe at det faller litt. Det gikk faktisk litt vel raskt. Så jeg håper at det hele lander på et stabilt nivå: En jevn strøm av ordrer er det store ønsket nå. Selv har jeg det bra her på kontoret, og innimellom er jeg også ute i felten for å holde meg oppdatert i faget. Jeg er 53 år nå, og planen er å bli her til jeg går av med pensjon. Jeg håper selvsagt at firmaet eksisterer så lenge – men med over 30 år på baken skal det nok kunne la seg gjøre.»