Nyheter

Takk for synspunktene deres
By Thomas Pompe on juni 18, 2018
Takk for synspunktene deres

Vi spurte hva forhandlerne våre mener om oss, og hva vi kan gjøre bedre. Nå går vi fra ord til handling.

– Synspunktene er veldig verdifulle for oss. Nå skal vi møtes, prioritere forbedringsforslagene og gi hvert tiltak en ansvarlig hos oss, sier Elin Gustafsson, Nordic Marketing Coordinator i Knauf Insulation.

Metoden kalles Lytt & Lær og handler om å lytte til kundene og jobbe med deres forbedringer, både i stort og i smått. Kort fortalt går undersøkelsen ut på at et antall representative forhandlere dybdeintervjues. Deres synspunkter ligger til grunn for undersøkelsen som deretter sendes ut til alle forhandlere i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Det skjedde i desember, og nå har vi svarene.

– Svarfrekvensen var høy, noe som betyr at vi har et godt materiale å jobbe videre med, sier Elin Gustafsson.