Supafil sertifisert: Oppfyller kravene til brannmotstand

By Knauf Insulation on januar 19, 2021

Nå finnes det svart på hvitt: Knauf Insulations blåseull Supafil oppfyller kravene til brannmotstand i henhold til europeisk EN-standard. Testene er utført av det statlige forskningsinstituttet RISE i Norge, for det rasktvoksende blåseullmarkedet i Skandinavia.

– Vi ser et raskt skifte fra tradisjonell isolasjon med plater til blåseull – og nå er vi med i kampen for alvor, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef og markedssjef i Knauf Insulation Skandinavia.

Ingen har egentlig stilt spørsmål ved brannmotstanden til Supafil, fordi det er produsert i ubrennbart materiale. Og et digitalt beregningsprogram inneholder allerede teoretiske beregninger på blåseullens brannmotstand i ulike bruksområder.

– Men mange byggherrer krever dokumentert brannmotstand for flerfamilieboliger, fra tomannsboliger og oppover. Det samme gjelder for kommersielle og offentlige bygninger. Dette har dessverre ført til at byggherrer av og til har valgt andre leverandører, til tross for at de innser alle fordelene ved blåseull, sier Kenneth Ingemarsson.

Nylig fikk Knauf Insulation den formelle klassifiseringsrapporten, et sertifikat fra RISE, om at Supafil oppfyller alle kravene til brannmotstand som europeisk standard krever. Det skaper i sin tur nye muligheter for byggeprosjekter der det stilles krav til dokumentert brannmotstand av forskjellig varighet.

«Ingen overraskelse»

Testene ble utført med Supafil i ulike bærende konstruksjoner – både vegger og tak – i 30 og 60 minutter.

– Det var ingen overraskelse at vi bestod testene, men det er fint å vite at vi nå har skriftlige dokumenter og et sertifikat på at Supafil oppfyller alle brannbeskyttelseskrav som stilles til de vanligst forekommende trekonstruksjonene, sier Kenneth Ingemarsson.

Det betyr at det raskt voksende blåseullmarkedet i både Skandinavia og Europa ellers gir ytterligere fordeler for Knauf Insulation.

– Stadig flere byggherrer og entreprenører oppdager fordelene med blåseull. Med branndokumentasjonen fra RISE er Supafil blåseull et sterkt alternativ i alle store byggeentrepriser der man ønsker å kostnadseffektivisere med opprettholdt kvalitet.