Reisen fortsetter

By Anonym
desember 17, 2015

I februar er det seks år siden jeg begynte i Knauf Insulation som reisende selger. Det har vært en spennende reise der virksom­heten har utviklet seg til et nettverk av etablerte forhandlere i hele Danmark.
Suksessen har flere årsaker. Vi har selvsagt en produktmiks som kundene etterspør, ikke minst isoleringen med det unike binde­middelet ECOSE, som har egenskaper som stadig flere entreprenører og håndverkere setter pris på.
Minst like viktig er selvsagt samarbeidet med alle forhandlerne. Uten deres kunnskap og engasjement, sammen med våre egne dyktige selgere, hadde vi ikke kommet så langt som vi har gjort.
Men reisen slutter ikke her. Vi i Knauf Insulation girer nå opp for å møte fremtiden. En utfordring vi gjerne tar, er kravet til, og behovet for, isolering med lavere lambdaverdier.
Det kommer for eksempel med de nye byggereglene, BR15, som stiller høyere krav til energiforbruket i husholdningene. Vi regner dessuten med at industrien vil kreve flere produkter med lavere lambdaverdier.
Vi og våre fabrikker står klare. Allerede i dag produserer vi produkter i lambdaklasse 032, som vi regner med vil bli morgen­dagens åpenbare valg av isolering.
Et annet interessant område er løsull, som flere og flere velger – ikke bare til tilleggs­isolering av loft, men også til tradisjonell isolering. Også her fortsetter vi å jobbe med å utvikle teknikken og forbedre produktene.
De seks årene i Knauf Insulation har vært en spennende og utviklende reise for meg også på det personlige planet. Jeg føler ofte en tilfredsstillelse av å jobbe med produkter som er ressursbesparende, som gir bedre økonomi og som bidrar til å redusere karbondioksydutslippet.
Akkurat det gjør målet klart for den videre reisen.

Søren Bendix
Business Development Manager