Slåttevangen borettslag

Slåttevangen borettslag
Isomax

Slåttevangen borettslag:

Borettslaget skifter fasader, monterer nye vinduer og tilleggsisolerer vegger og tak med 15 cm glassull. Det anslås at man kan spare 15-25 % på strømforbruk pr. år. Dette vil utgjøre en besparelse pr. leilighet på kr 300-350,- pr måned.

Utfordringen:

Tilleggsisolere i en takkonstruksjon der hulrommene er så trange at det er umulig å isolere på tradisjonell måte med plater og ruller.

Løsningen:

Multibygg valgte å bruke Isomax Energi til å blåseisolere hulrommene i takkonstruksjonen med blåseull fra Knauf Insulation. Løsningen utløste maksimal støtte fra Enova på 1 mill.

Knauf Insulation blåseull er basert på resirkulert glass og er ikke tilsatt kjemiske bindemidler. Prosessen er både omkostnings- og tidsbesparende og produktet gir fremragende termiske egenskaper. Ved at isoleringen settes bort til en underentreprenør, frigjøres tømrere til andre oppgaver. Det kreves ingen plass for lagring inne, hvor isolasjonen trolig står i veien eller ute hvor den kan bli våt, ingen bæring av isolasjonen opp i etasjene og transport av avkapp ut og det er ikke behov for containere for oppsamling av avkapp. Metoden er dessuten veldig rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som har blitt skåret. Knauf Insulation blåseull for innblåsing i vegg har vært benyttet i over 30 år i USA, men metoden er ny i Norge. Knauf Insulation blåseull benyttes også til blåseisolering av loft og begge metodene er dekket av Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Denne godkjenningen sier som følger: "Isolasjonen vil ikke få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet og helningsvinkel".

 

BELIGGENHET: Vestre Haugen, Oslo

ARKITEKT: 4B Arkitekter

ENTREPRENØR: Multibygg AS

PROSJEKTLEDER: Øyvind Moen AS

ENØK KONSULENT: AF Energi & Miljøteknikk AS

AREAL: 6500 m2

ISOLASJONSTYKKELSE: 15 cm tilleggsisolasjon

REHABILITERING START: Februar 2011

ISOLERING FULLFØRT: Mars 2012

REHABILITERING SLUTT: Juni 2012

Fordeler ved bruk av blåseisolering

  • Tett isolering som fyller alle hulrom
  • Rask isoleringsmetode
  • Frigjør tømrere til andre oppgaver
  • Ikke nødvendig med lagerplass
  • Ingen innsamling og transport av avkapp
Produkter som har blitt brukt