Satsingen på løsull ble en suksess!

Satsingen på løsull ble en suksess!
Borre Finsrud

Da tømreren Børre Finsrud så hvor raskt og effektivt farens hus ble isolert med løsull, bestemte han seg.
– Jeg så med en gang at dette var noe for meg, at det er fremtidens måte å isolere på.
Det var i 2008, og i dag driver Børre Isoenergi AS, en kjede løsullentreprenører med seks avdelinger i Norge og med mål om å bli riksdekkende med 16 avdelinger innen kort tid.

Denne dagen er oppdraget å isolere et nybygd Mesterhus på Vettreåsen utenfor Oslo med fantastisk utsikt over fjorden. Børre har rygget lastebilen mot huset og dratt inn slangen, samtidig som kollegaen fra Trondheim, som bare er på besøk, mater aggregatet i lastebilen med komprimert løsull fra sekker.
Under selve arbeidet har Børre hele tiden kontroll på at det sprutes riktig mengde inn i vegger og loft, slik at man garantert oppnår riktig isolerende effekt.

Hele huset
Beslutningen han tok for åtte år siden, har han ikke angret et sekund på. Da var løsull fortsatt forbundet med en viss skepsis, men siden den gang har løsullen tatt skrittet ned fra loftet – som tilleggsisolering – til å bli mer og mer brukt som isolering i hele huset.
– Vi sliter definitivt fortsatt med fordommer, men i dag er tilleggsisolering av loft bare en liten del av virksomheten. Det aller meste av arbeidet, kanskje 80 prosent, er isolering i nybygg, sier Børre, som ser at markedet vokser for hver dag som går.
– Jungeltelegrafen er den beste markedsføringen, sier han og ler.
Den blivende huseieren, Arne Aalrust, er tilfeldigvis innom, og han er ikke det minste urolig.
– Nei, da, jeg har selv jobbet som elektriker i byggebransjen, så litt kunnskap har jeg. Løsull i dag er helt annerledes enn det var tidligere. Da kunne man se litt merkelige metoder.

Heltid med løsull
Tømrerselskapet har Børre fortsatt, men den drives i dag av en ansatt. Selv jobber han heltid med løsullvirksomheten. Det samme gjelder kollegaen fra Trondheim, Frode Næss, som startet sin avdeling av Isoenergi i 2012 og som siden 2015, sammen med Børre, har vært deleier i Isoenergis videre vekst.
– Da hadde jeg vært tømrer i ti år og ønsket å finne en alternativ nisje. Nå jobber jeg heltid med løsull og trives utmerket med det. Det er raskt og effektivt, kundene er fornøyde – og jeg slipper mye papirarbeid.
Da Børre dro i gang Isoenergi, prøvde han ut ulike løsullfabrikater. Han havnet ganske raskt på Supafil Frame fra Knauf Insulation.
– Den er ganske enkelt best, uten konkurranse, med en god lambdaverdi. Dessuten er Knauf Insulation greie å forholde seg til.

God dokumentasjon
Fremtiden ser lys ut, både for løsull som metode, og for Isoenergi, sier Børre. At to mann isolerer en nybygd enebolig på en dag, sammenlignet med to mann i to uker på den tradisjonelle måten, er selvsagt et overbevisende argument.
– Dessuten har vi vel så god dokumentasjon å slå i bordet med for den er i tvil, ler Børre og sikter blant annet til godkjenningen som SINTEF Byggforsk har gitt.
Før han blir alvorlig igjen.
– Jeg taler selvsagt min egen sak, men selv om jeg prøver å være objektiv, så taler alle fakta for løsull. Slik er det.

Fordeler med Supafil løsull ifølge Børre Finsrud

  • Laget av gjenvunnet glass.
  • Rask installasjon med innblåsing.
  • Godt resultat, isolering uten skjøter og gliper.
  • Kan brukes både i åpne loft og i lukkede konstruksjoner.
  • Ingen svinn.
  • Støver minimalt.
  • Ingen lagring og bæring av isolering på arbeidsplassen.
  • Fuktsikkert: Tørr isolering fra sekk mates direkte inn i aggregatet.
  • Tetter godt rundt for eksempel støtteben, elektriske rør og ventilasjonskanaler.
Produkter som har blitt brukt