Glassmineralull - Supafil Frame Isolasjon

Supafil Frame Isolasjon

Produkt beskrivelse

Blow-in-Blanket® System (BIB-system) er en patentert prosess hvor løs glassull blåses inn bak en fiberduk. Supafil Frame blåseull brukes i dette systemet for isolasjon i lukkede hulrom i nye og eldre bygg. Supafil Frame er dessuten godkjent for bruk i åpne loftsrom.

Fordeler

Supafil Frame blåseisolering er basert på resirkulert glass og er ikke tilsatt kjemiske bindemidler. Prosessen er både omkostnings- og tidsbesparende, og produktet gir fremragende termiske egenskaper.

Ved at isoleringen settes bort til en underentreprenør, frigjøres tømrere til andre oppgaver. Det kreves ingen plass til lagring inne hvor isolasjonen trolig står i veien, eller ute hvor den kan bli våt.

Ingen bæring av isolasjon opp i etasjene, samt ikke behov for håndtering av avkapp.

Metoden er veldig rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som har blitt skåret. Supafil Frame blåseull for innblåsing i vegg har vært benyttet i over 30 år i USA, men metoden er ny i Norge. Supafil Frame blåseull benyttes også til blåseisolering av loft og begge metodene harTeknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Denne godkjenningen sier som følger: ”Isolasjonen vil ikke få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet og helningsvinkel”.

Mer informasjon

Teknisk

Ytelse

Performance Value
Reaksjon på brann A1 Euroclass
Korttids vannsugingsevnen WS
Varmeledningsevne 0,033 - 0,042
0,033 - 0,042

Certification

SINTEF Teknisk godkjenning Supafil frame 20003 SINTEF Teknisk godkjenning Supafil frame 20003
Last ned PDF
Red List Free Red List Free
Declare Declare

Logistikk

Spesifikasjoner

Art. nr
2436637

Dokumenter

Filename
Dato
Language
Produktdatablad Supafil Frame
Copy clipboard icon

oktober 2017

Norsk nynorsk

produktdatablad supafilframeveil
Copy clipboard icon

januar 2020

Norsk nynorsk

Sikkerhetsdatablad Blåseull
Copy clipboard icon

oktober 2023

Norsk nynorsk

Brosjyre Blåseull
Copy clipboard icon

april 2018

Norsk nynorsk

File icon jpg
Copy clipboard icon

november 2020

Norsk nynorsk

Knauf Insulation Isolasjons Guide
Copy clipboard icon

november 2023

Norsk nynorsk

Knauf Insulation DL Product Guide
Copy clipboard icon

november 2023

Norsk nynorsk

Supafil Max Frame Datablad - NO-NO
Copy clipboard icon

februar 2022

Norsk nynorsk

Isolasjonsguide Blåseull
Copy clipboard icon

oktober 2023

Norsk nynorsk

ECOproduct nr 7455 Supafil Frame 33
Copy clipboard icon

april 2024

Norsk nynorsk

ECOproduct nr 7456 Supafil Frame 34
Copy clipboard icon

april 2024

Norsk nynorsk

ECOproduct nr 7457 Supafil Frame 40
Copy clipboard icon

april 2024

Norsk nynorsk

ECOproduct nr 7458 Supafil Frame 42
Copy clipboard icon

april 2024

Norsk nynorsk

The download url has been copied to your clipboard