product sustainability
MILJØPRODUKTERKLÆRINGER (EPD)

Vi er forpliktet til å forsyne markedet med informasjonen det trenger for å kunne evaluere miljøpåvirkningen til våre produkter/løsninger på en skikkelig måte.

Green Building Rating Systems

Den grønne byggebransjen beveger seg raskt med en økende trend for klassifiseringsverktøy for Green building.

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS