På høy tid å velge evig tilbakebetaling

By Nicole Dendulk
september 06, 2019

På høy tid å velge evig tilbakebetaling

Å velge god varmeisolering er en selvfølgelighet. Og det sier jeg ikke bare fordi jeg har den rollen jeg har. Resonnementet høres stadig oftere i alle typer sammenhenger, i byggebrakkene så vel som på høyeste politiske nivå. For samtidig som riktig isolering gir huset gode funksjonelle egenskaper og øker den økonomiske verdien, forbedrer den også bade sikkerheten og komforten for dem som lever og virker i bygningen. Ikke minst er det en investering som betaler tilbake, år etter år etter år. Den krever verken service eller vedlikehold, men leverer trygt og stabilt sin energibesparelse gjennom hele husets levetid – til forskjell fra forskjellige tekniske installasjoner som trenger jevnlig vedlikehold og har begrenset levetid.

Det går for langsomt

Men det handler jo om mer. Hele jordkloden har akutt behov for at vi alle sammen tenker på og bidrar til å minimere belastningen på miljøet. Riksdagen har fattet beslutning om at Sverige ikke skal ha noen nettoutslipp av klimagasser i 2045. Vi skal også halvere energibruken til 2030 (sammenlignet med 2005). Bra! Men det går for langsomt. Alt for langsomt. Vi må øke takten – og der er god isolering ett av de virkelig smarte vertøyene.

Minimere varmebehovet

Den såkalte Kyoto-pyramiden viser den optimale rekkefølgen for å nå en energieffektiv bygging. I pyramidens base finner vi grunnlaget for god energieffektivitet – å minimere varmebehovet. Og hvordan gjør man det? Ved å begrense energitapene gjennom yttervegger, gulv og tak. Så klart. Å se den lille merkostnaden som god isolering initielt kan innebære som et hinder, er både kortsiktig og ærlig talt dumt. Det står jeg og mange med meg knallhardt opp for, og den diskusjonen tar jeg gjerne med hvem som helst.

Peter Isacsson

General Manager,

Knauf Insulation Scandinavia