Nyheter

Pålitelig partner
By Anonym on mars 10, 2017

Isolering fra Knauf Insulation blir stadig mer kjent i Egentliga Finland. Puumerkki opplever Knauf som en engasjert og aktiv samarbeidspartner.
Puumerkki har i årenes løp fått et sterkt fotfeste innen trebygg i Egentliga Finland. Selskapet retter seg inn mot byggeselskaper, forhandlere,
husindustrien og den trebrukende industrien i Finland og Baltikum.

I takt med at verden endres, må imidlertid også selskapet endre seg. Et selskap som har spesialisert seg på trebasert byggtilbehør, må
også kunne tilby et stadig mer variert produktsortiment.
– I fremtiden vil man kunne kjøpe flere produkter fra ett og samme sted. Det meste av salget består fortsatt av trevarer og plater, men
vi har som mål å vokse i byggebransjen med visse andre produkter. Isolering er en slik produktgruppe, sier forhandler Jari Salomaja,
som i Puumerkki har ansvaret for varesalget til byggeselskaper i Egentliga Finland.

MANGE KVADRATMETER I EN PAKNING

Puumerkki har i noen år solgt og lagerført Knauf Insulations isoleringsprodukter i Egentliga Finland-regionen. Produktene selges spesielt til
byggeselskaper, og ifølge Jari Salomaja er det en stor fordel at Knaufs isolering er effektivt pakket og at det går mange kvadratmeter i en
pakning.

– Effektiv pakking gir mer effektiv lagring og reduserer transportkostnadene. Fordi vi kan ha tilstrekkelig med produkter på lager, trenger ikke
kunden selv lagre produktene. Vi kan raskt levere store mengder til byggeplassene, sier han.
Også isoleringens kvalitet får skryt av Salomaja. Knauf Insulations ull er lett å håndtere, har god isoleringsevne og tåler fukt bra. Også
brannklasse A1 taler for å velge Knaufs isolering til ulike bygningstyper.

ØKT BEVISSTHET GJENNOM SAMARBEID

Jari Salomaja mener at Knauf Insulation er en svært viktig samarbeidspartner for Puumerkki. Ifølge ham er Knauf svært godt
kjent i Egentliga Finland fra før, og da først og fremst for gipsplatene. Nå har man i byggebransjen også begynt å forbinde selskapet med isolering.
Dette er imidlertid ikke noe som har skjedd av seg selv. Puumerkki har aktivt kjørt salgs- og markedsføringskampanjersammen med
Knauf Insulation.
– I Björneborg vil vi for eksempel snart ha en presentasjonav Knauf Insulation, og vi vil kjøre en tilsvarende også i Åbo.
Ifølge Salomaja har Knauf Insulations sterke engasjement i samarbeidet med Puumerkki gjort at det har vært lett for Puumerkki
å engasjere seg i Knauf Insulation.
Nytten er gjensidig.
– Fordi vi har god kontakt med selskapene i regionen og fordi vi kjenner kundene godt, tror jeg at vi er en viktig distributør for Knauf
Insulation. Når vi er i kontakt med kundene, kan vi også tilby isoleringsprodukter, sier Salomaja