PÅ BARRIKADENE FOR EN ENDRING

Vi i Knauf Insulation vil ikke bare sitte og vente på at endringer skal skje. I mange av regionene der Knauf Insulation er virksomme, innføres det nye lover om energieffektivitet, og de vil endre byggeindustrien slik vi kjenner den. Vi står overfor innskjerpede lover i tiden som kommer, både for produsenter, byggere, arkitekter og installatører. Samtidig forsøker myndighetene å forstå hvordan man kan oppnå de potensielle energibesparelsene i den eksisterende bygningsmassen. Som selskap ser vi tydelig behovet for å spare energi, og det er derfor svært viktig å jobbe hardt for å hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å realisere denne endringen.

Vi samarbeider tett med bransjeorganisasjoner og beslutningstakere for å sikre at det riktige policyrammeverket er på plass for skape endring, spesielt på renoveringsmarkedet der vi tror at endring ikke vil skje uten et robust regulerende og økonomisk rammeverk.

Og vi jobber hardt for å sikre at kundene har produktene og materialene de trenger for å overholde standardene i dag og i fremtiden. Vi tror bestemt at produsenter av byggematerialer som forstår endringene som kommer i det politiske landskapet, vil kunne håndtere de endrede behovene til sine kunder.

Vi er aktive medlemmer av en rekke europeiske og internasjonale foreninger og kampanjer som jobber for energieffektivitet:

Les våre verdensomspennende initiativer for endring

les hvordan energieffektiv renovering av bygninger er en motor for økonomisk vekst i Europa

Combined