OVERHOLDELSE

Respekt for og overholdelse av lover, forskrifter og annen lovgivning, men også respekt for etiske og sosiale standarder, er grunnleggende verdier for Knauf Group.

For å beskytte selskapsgruppen mot risiko, skader og tap er det helt avgjørende at hver enkelt medarbeider opptrer ansvarlig og i tråd med de ovennevnte lovene, forskriftene og standardene.

KNAUFS UPPFÖRANDEKOD
KNAUFS ETISKE RETNINGSLINJER

Pålitelighet, troverdighet og integritet er grunnleggende forutsetninger for at vi skal lykkes med virksomheten. For oss er det en selvfølge at vi overholder lovene og forskriftene i landene vi er virksomme.