Nytt

Professor Johnny Kronvall er kanskje pensjonist, men har et engasjement som en nyuteksaminert bygningsingeniør. Nesten alt – bygningens økonomi, trivselsfaktor, miljøpåvirkning og langsiktige holdbarhet – kommer an på klimaskallet, ifølge ham. 

– Jeg søker de små og store endringene som skaper det gode klimaskallet. Noe sier seg selv, andre ting er mer komplisert, sier han.