Nyhetsbrev - Oktober 2016

By itradmin
oktober 19, 2016

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker med vårt nyhetsbrev  å holde deg oppdatert med nyheter fra vår virksomhet og fra isolasjonsbransjen generelt.

Espen var skeptisk – men ble overbevist

Espen Knauf

Espen Rudshaug, prosjektleder hos Skanska Norge AS, var skeptisk til løsull som isoleringsmetode. Testresultater og referanseobjekter overbeviste ham. Lavenergi- og passivhusene i nye Finstad Park i Ski ble isolert med Supafil Frame fra Knauf Insulation.
– Jeg er svært fornøyd – og glad for at jeg ble overbevist.

Finstad Park i Ski, som ligger knapt tre mil sør for Oslo, er et stort byggeprosjekt som omfatter ti huskropper og totalt 262 leiligheter. I snitt har drøyt 70 personer jobber på stedet i fire år, og i 2017 skal hele prosjektet ferdigstilles med de fire siste passivhusene.
Prosjektet startet med tre hus som ble bygd etter dagens myndighetskrav (TEK10), deretter ble det satt opp tre lavenergihus (som skal gi 25 prosent lavere energiforbruk enn dagens krav), og til slutt kommer de fire passivhusene. Det virkelige resultatet har imidlertid blitt bedre.
– Standardhusene er 25 prosent mer energieffektive enn standardkravene. Og lavenergihusene har en energigjenvinning som ligger på 78–79 prosent, altså på grensen til 80 prosent energigjenvinning, som er kravet for passivhus, sier Espen Rudshaug.

Skeptisk først
En viktig forklaring er at alle hus bygges med like yttervegger med en tykk bærende stålkonstruksjon som gir plass til mye isolering. Det som skiller husene fra hverandre, er ganske enkelt vinduenes isoleringsevne samt graden av effektiv varmegjenvinning i ventilasjonen.
– Jeg var først skeptisk til løsull. Jeg har hovedfokus på kvalitet, og jeg var redd for at løsullen ville pakke seg sammen over tid slik at den øvre delen av veggene fikk dårlig isolering, sier Espen Rudshaug.
Men han fikk se den grundige dokumentasjonen som var utarbeidet angående effekten til Supafil Frame. Og dessuten noen referanseobjekter, blant annet i Trondheim.
– Jeg er selvsagt, akkurat som alle andre, fornøyd med at løsull sparer tid og ikke gir unødvendig spill. Dessuten er ikke tømrerne mine akkurat overbegeistret for arbeidet med tradisjonell isolering, sier Espen og ler.

Kvaliteten først
Men det er kvaliteten i arbeidet som er det viktigste, og også der er Espen fornøyd. Selv om han forsikret seg om at jobben ble gjort som han ville.
– Jeg ville ikke få byggelementene levert ferdig isolerte, jeg ville blåse isoleringen på plass. Jeg tror likevel at det er større risiko for at isoleringen pakker seg sammen under transport på lastebil.
Isoleringen ble altså utført på plassen av Ringsaker Takelementer, som produserte veggelementene, samt løsullsentreprenørene Frogner Isolering i Løken og Norsk Husisolering. Alle brukte Supafil Frame fra Knauf Insulation.
– Jeg er spesielt fornøyd med hvordan løsullen fordeler seg i alle krinker og kroker i veggelementene. Det gjør isoleringen garantert effektiv.

-----

Suksess gir nye venner

Peter Isacsson Knauf

«Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen», sier ordtaket.
Derfor vil jeg – nok en gang – bruke spalteplass her til å snakke om lavlambdaisolering generelt og vår nye EcoBatt Lambda 35 spesielt.
Det er jo så enkelt og åpenbart: Lavere oppvarmingskostnader gir bedre økonomi og lavere CO2-utslipp. Alle er vinnere.
Det er også mye annet å glede seg over.
Som at finske Puumerkki setter pris på samarbeidet med oss og at stadig flere oppdager fordelene med Knauf Insulations løsull Supafil Frame og Supafil Loft.
På denne siden kan dere lese om Espen Rudshaug, prosjektleder hos Skanska Bolig i Norge, som innrømmer at han var skeptisk til løsull som isoleringsmetode. Snart er det store prosjektet Finstad Park i Ski ferdig – med blant annet tre lavenergihus og fire passivhus – och Espen er oppriktig og prestisjeløs når han sier at han er svært fornøyd med Supafil Frame,
at han er glad for at han ble overtalt og overbevist.
Det fører tankene til et annet ordtak: «Medgang gir venner, men motgang prøver dem.»
Jeg er glad for at det bare blir flere og flere av Knauf Insulations venner. Motgang – uansett hvor lærerikt det kan være – gjør vi imidlertid alt for å spare dere for.

Peter Isacsson, General Manager Nordics

-----

MRK velger Knauf både av praktiske og økonomiske årsaker

Mrk Knauf

Årene på sjøen – da Roger Kerttu reiste jorden rundt for å ruste opp gamle, utrangerte tankbåter – ga ham all nødvendig konstruksjonserfaring og lisenser for sertifisering.
Som 24-åring kom han tilbake til Vallhamn på Tjörn og startet MRK Steel Construction, som har spesialisert seg på bygging av haller.
– Vi jobber etter Green Building og forsøker å oppnå så lave u-verdier som mulig, sier Roger Kerttu, som har valgt Knauf Insulation som leverandør av glassull.

De første ti årene kjøpte MRK inn ferdige moduler for hallene som skulle monteres. Da Marcus Lindstein kom inn i selskapet for ca. fem år siden, gikk utviklingen enda et skritt fremover, og MRK fikk på plass en egen konstruksjonsavdeling og egne konstruksjoner for å kunne garantere beste mulige kvalitet og holdbarhet.
Og det har gått bra. I dag har selskapet en omsetning på ca. 50 millioner kroner i året og rundt 30 ansatte.
– Vi setter opp haller fra 1000 kvadratmeter og oppover. Det største vi har gjort så langt, er et sentrallager på nesten 45 000 kvadratmeter, sier Roger.

Green Building
Som hallbygger handler det selvsagt mye om å skape kostnadseffektive flater. Å bygge med kiletakstol, i stedet for fagverk, gir større frihøyde. Egenkonstruerte takstoler med opptil 70 meter fri spennvidde skaper også muligheter.
Men det handler også mer og mer om å lage energieffektive bygninger. MRK arbeider etter Green Buildings retningslinjer og for å bygge med lavest mulige u-verdier.
– Vi gjør alltid en energiberegning for hvert bygg, men så er det selvsagt opp til kunden å velge f.eks. standarden for isoleringen.

Mange fordeler
Med materialvalget er det enklere, MRK har nå jobbet med Knauf Insulation i fire år.
Og ifølge Marcus Lindstein, markedssjef i MRK, er det både av økonomiske og praktiske årsaker.
– Jeg mener det er god kvalitet til en god pris. Én stor fordel er at Knauf Insulations isolering er godt pakket på pall og tar lite plass. Når man, som vi, jobber med ekstremt store bygninger, er det svært viktig at isoleringen ikke tar opp for stor plass og er i veien.
– Montørene våre liker dessuten Knauf Insulation, fordi det er stivt og støver lite, sier Marcus Lindstein.
Derfor taler alt for et fortsatt godt samarbeid med Knauf Insulation.
– Vi har en innarbeidet relasjon og er fornøyde, så vi vil jobbe med alle våre leverandører. Å bytte fra prosjekt til prosjekt er ikke vår stil, sier Roger Kerttu.

-----

Målbevisst salgsarbeid

Trabyggarna Knauf

Tømmermestere i Nord-Finland har oppdaget Knauf Insulations isolering. «Tillit er noe man gjør seg fortjent til,» sier Veijo
Astikainen i Puumerkki.

Puumerkkis enhet i Uleåborg har hele Nord-Finland som arbeidsområde, fra Kajana-Kuusamo-Karleby- aksen og oppover. Den største kundegruppen i nord består av jernhandlere og forhandlere.
– Noen av kundene er ganske små, siden det fortsatt finnes private jernbutikker her. Derfor er det innimellom ganske små leveranser, sier forhandler Veijo Astikainen.
Puumerkkis enhet i Uleåborg har solgt Knauf Insulations produkter i et par år nå. Det er først og fremst glassull som selges til kundene.
Astikainen sier at det tok sin tid før man klarte å overbevise kundene om påliteligheten til produktene, men nå har de begynt å teste dem ut. Det måtte imidlertid et iherdig salgsarbeid til. Her har Puumerkki, ifølge Astikaisen, fått svært god drahjelp av Knauf Insulations representanter.
– De har vært med på messer og kundebesøk, og Knauf styrer kunder til oss. Det har også vært godt med markedsføringsmateriell, sier han.
– Dessuten har Knauf et godt omdømme her.
Samarbeidet med Knauf Insulation fungerer uten problemer, ifølge Astikainen.
– Leveransene fungerer fint, tilgjengeligheten er god og den personlige kjemien er god, oppsummerer han.

Miljøvennlighet og forholdet mellom pris og kvalitet er avgjørende
For å kunne overbevise kundene om fordelene med et produkt de ikke kjenner til, trenger man tungt- veiende argumenter. Ifølge Astikainen er det lett å finne disse når man snakker om isolering fra Knauf Insulation.
– De mest åpenbare fordelene er miljøvennlighet og forholdet mellom pris og kvalitet, sier han.
I nord trengs det alltid litt småprat før det blir noen handel.
Astikainen har merket at kundene noen ganger lar seg forundre over fargen på ullen til Knauf Insulation – den er verken bleket eller farget. Ullen i naturlig farge skiller seg utseendemessig så mye fra konkurrentenes blekede og fargede produkter, at man ofte må forklare forskjellen.
– Jeg pleier å si at de andre farger ullen til og med spraglet, men at denne er naturlig brun uten unødvendige farger eller blekinger.

Telefonen holder stillingen i nord
Veijo Astikainen sitter det meste av arbeidstiden bak rattet når han besøker kunder rundt omkring i Lappland, Kajanaland og Nord- Österbotten.
Vi betjener også kundene via telefon. Det å ringe er fortsatt den viktigste måten å bestille på her hos oss.
– Ære være selskapenes ulike former for digitale salgskanaler, men her er det fortsatt telefonen som gjelder. Kanskje vil dette endre seg her også etter hvert når kundene begynner å bestille mer på nettet, men inntil videre kommuniserer vi hovedsakelig med kundene under fire øyne eller på telefon, sier han.
Selv om Knauf har funnet veien til de nordlige traktene, gjenstår det fortsatt et intensivt arbeid for Puumerkkis salgsteam på ti i Uleåborg.
– Å selge er en jobb man aldri blir helt ferdig med. Noen ganger lykkes man, noen ganger ikke.

-----

Nytt hovedlager gir raske og sikre leveranser

Det holder ikke med produkter av høy kvalitet, det er minst like viktig med raske og sikre transporter.
Med flyttingen av hovedlageret til Eskilstuna har Knauf Insulation ytterligere styrket logistikkjeden og økt lagerkapasiteten.

– Vi vokser og må sikre lagerkapasiteten. Det nye lageret har dessuten en perfekt plassering:
nær motorveien og strategisk til i Mälardalen, sier Ronni Bjørneler, logistikkansvarlig hos Knauf Insulation Norden.
I vår ble Knauf Insulations svenske hovedlager flyttet fra Hägersten utenfor Stockholm til Eskilstuna. Årsaken til dette var at Knauf Insulation måtte øke antallet pallplasser med nesten det dobbelte.

Optimalt
– Det nye lageret gir oss over dobbelt så mange pallplasser og mulighet til å øke med tilsvarende. Dessuten er lageret og plasseringen optimal for oss. Vi kan f.eks. ta i mot ti lastebiler for innlasting og like mange for utlasting, sier Ronni Bjørneler.
Flyttingen til Eskilstuna – som er et raskt voksende logistikksentrum for hele Midt-Sverige – betyr at transportene effektiviseres i alle ledd.
– Raskere og smidigere transporter kommer kundene til gode, og en redusert miljøpåvirkning er positivt for alle.

-----

Tømrerne fikk det som de ville

Peab Knauf

Når man holdt kvaliteten opp mot prisen, falt valget på EcoBatt fra Knauf Insulation.
Det ble selvsagt ikke dårligere av at også tømrerne ga tommelen opp.
– Vi spurte dem, og de var tydelige på dette. De vil ha EcoBatt fordi den holder seg godt sammen, støver minimalt og klør ikke, sier Mats Stenman, arbeidsleder hos Peab Bygg, region Mellersta.

Livregementets grenadjärer i Örebro, også kalt I3, ble lagt ned i 2000. Plutselig var den store kjempen, som skilte sentrale Örebro fra den idylliske bydelen Rynninge og natur-
reservatene Oset og Rynningeviken ved Hjälmaren, borte.
De siste årene har en helt ny bydel, Rynningeåsen, vokst frem med de opprustede kasernene og militære bygningene som praktfulle landemerker i sentrum. Helt inntil gamle Sjukan, også det en praktfull steinbygning i stram arkitektur, bygges nå Brf Honnören  med HSB som byggherre og Peab Bygg som hovedentreprenør.

Miljöbyggnad Silver
Totalt bygges det 116 leiligheter i to femetasjes hus, med plasstøpt grunnmur, i samme stramme og harmoniske stil som det gamle regimentsmiljøet. Innflyttingen starter høsten 2017, og alt skal stå ferdig i februar 2018.
– Ja, vi holder tidsplanen bra, og man kan jo si at vi fikk «øve» da vi bygde Brf Bataljonen med 64 leiligheter helt inntil, sier plassjef Viktor Gustafsson.
Brf Honnören er prosjektert til å følge Miljöbyggnad, nivå Silver, med tanke på energieffektivitet og der alle materialer dokumenteres via byggvareevaluering. Når det gjaldt isolering, har Peab en sentral avtale med en leverandør, men gjennom Hedins Bygg i Örebro fikk Viktor Gustafsson og Mats Stenman en bedre deal på EcoBatt fra Knauf Insulation.

Enkelt valg
– Når vi holdt kvaliteten opp mot prisen, var valget enkelt. Når det handler om 3000 kvadratmeter isolering, er det ingen liten handel, sier Viktor Gustafsson og fortsetter.
– Det at vi dessuten får spesialkappede plater som er 125 cm høye direkte fra fabrikken, er selvsagt også et pluss.
Det at tømrerne fikk det som de ville, synes Mats Stenman er en stor fordel. Naboen Brf Bataljonen ble isolert med EcoBatt, som montørene likt godt å jobbe med.
– Det er ikke alltid man kan gjøre alle til lags, sier Mats.

-----

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023