Nyhetsbrev - Juni 2015

By itradmin
juni 29, 2015

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker med vårt nyhetsbrev  å holde deg oppdatert med nyheter fra vår virksomhet og fra isolasjonsbransjen generelt.

En mer personlig kundeservice

Kundtjanst Knauf

Nå skal kundeservice hos Knauf Insulation gi kundene enda bedre service. Løsningen er like enkel som den er effektiv. Hvert nordiske land får sin egen kundeansvarlig.
”Med mer kunnskap om hvert enkelt lands regler og forhold kan vi forstå kunden bedre, og dermed gi bedre støtte”, sier Ronni Bjørneler, ansvarlig for kundeservice.

Kundeservice er en svært viktig funksjon, og hvor medarbeiderne har et stort ansvar. De skal kunne svare på alle spørsmål som ikke er direkte salgsrelaterte. Det kan handle om prisspørsmål. leveranser, reklamasjoner, produktinformasjon og brannklassifisering for å nevne noen eksempler. Og raskt skal det gå. For kunden er en rask og korrekt informasjon ofte helt avgjørende.
For å forbedre kundeservicen ytterligere, har kunden nå en utpekt kontaktperson som har ansvar for akkurat det landet kunden tar kontakt fra.
De svenske kundene tar Josefin Wenzel hånd om, de danske henvender seg til Ronni Bjørneler, mens Anneli Crafoord tar hånd om de norske og finske kundene.

Bedre kunnskap
”Selv om de nordiske markedene er svært like, så er det allikevel endel som skiller de når det gjelder regler og standarder. På denne måten kan vi i kundeservice øke kunnskapen om kundens markeder, og dermed gi en bedre service.”
”I tillegg er det jo også en fordel å bare ha en kontaktperson. Det gir oss muligheten til å komme nærmere inn på kunden, slik at vi kan lære oss å kjenne hverandre bedre”, sier Ronni Bjørneler.
En fungerende kundeservice krever en kontinuerlig utvikling og utdanning. Hos Knauf Insulation er målsetningen å ha minst to produktutdanningsdager i året for å kunne gi best mulig service. Med landsansvarlige hos kundeservice så er tanken at de også skal kunne delta i arbeidet til de respektive lands salgsorganisasjon.
Men en større spesialisering må ikke bety mindre fleksibilitet. Kundeservice skal samtidig beholde sin ”all-round”-kunnskap, slik at medarbeiderne kan 
dekke for hverandre ved sykdom og i ferier.
Målet er satt høyt: Alle ordre skal være lagt inn i systemet samme dag som de ankommer, og alle spørsmål skal være besvart i løpet av 24 timer.
”Vi er allerede i dag nesten der, men vi skal virkelig gjøre alt for å nå helt fram”, sier Ronni Bjørneler.

-----

Supafil Frame – Et naturlig valg på verdens største skole i tre

Skola Knauf

Den nye skolen i finske Pudasjärvi vekker oppmerksomhet allerede før 
den er ferdig. Den blir ikke bare verdens største skolebygning oppført i tre. Hele bygget har i tillegg en tydelig miljøprofil i alt fra valg av materialer til det fysiske arbeidsmiljøet.
Valget av isolasjon, Supafil Frame fra Knauf Insulation, bygde på en kombinasjon av god isolasjonsverdi, samt at det er miljøsertifisert i henhold til Breeam. Det valgte isolasjonsmaterialet støtter prosjektets helhetsøkonomi, og en optimering av livssykluskostnadene.

Skolebygget i Pudasjärvi er størrelsesmessig ikke så uvanlig. Arealet er på ca. 9800 kvadratmeter. Det unike med bygget er at det oppføres i tre. Når bygget står ferdig våren 2016, vil det romme rundt 800 elever.
Årsaken til valg av materialer, er problemet med dårlig inneklima på skolene som har vært aktivt diskutert i Finland den siste tiden. 
Kort sagt så ble det allerede på planleggingsstadiet valgt materialer og metoder med tanke på å skape best mulig undervisningsmiljø for elever og lærere. Og rundt omkring i Finland følger man med stor interesse hvordan skolebygget i Pudasjärvi blir.

Isolasjonen ble undersøkt
Av naturlige grunner ble valget av isolasjon nøye undersøkt. God isolasjonsverdi var ikke tilstrekkelig. Her var det i tillegg behov for en isolasjon som var sertifisert i henhold til Breeam (se faktaboks), og hovedentreprenør Lemminkäinen hadde sine ønsker når det gjaldt metode og utførelse.
Valget ble Supafil Frame fra Knauf Insulation, og i henhold til Kimmo Similä, arbeidsleder hos Lemminkäinen så var det et klart valg.
”Løsull er den eneste rette måten å isolere et byggeprosjekt av denne typen på, og vi har i tillegg svært gode erfaringer med Supafil og løsullentreprenøren Oulun Taloeristys Oy”, sier Kimmo Similä før han fortsetter:
”Hvis man ser isoleringen i en helhet, så ser jeg ikke noen annet fornuftig valg enn løsull fra Knauf Insulation.”

Mange fordeler
Fordelene er mange i henhold til Kimmo. Ved at vi slipper arbeidet med å bære og flytte alle pakkene med isolasjon rundt omkring på byggeplassen, frigjør vi arbeidskraft til andre oppgaver på bygget.
”For meg er det en stor lettelse at en ekstern og kunnskapsrik entreprenør tar hånd om isoleringen. De jobber i henhold til en oppsatt tidsplan, noe som gjør at vi helt og holdent kan konsentrere oss om det øvrige byggearbeidet, og det finnes en del av det”, ler Kimmo.

Han peker også på at logistikken på arbeidsplassen blir mye smidigere siden alt av isolasjonsmateriale håndteres av entreprenøren. De sørger også for at isolasjonen håndteres og lagres på rett måte.
”Det blir heller ikke noen rester av isolasjonsmateriale, slik at vi bare betaler for det som blir brukt. Alt dette gir til sammen en stor fordel sammenlignet med andre isoleringsmetoder.”

Fakta Breeam
Breeam, Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method, er et system for å gi et raskt, enkelt og tydelig svar på hvordan de enkelte produktene og hele bygningen påvirker miljøet. Det gir alle aktører – fra bestillere og arkitekter til brukere – et verktøy til å styre byggeprosessen i en miljøvennlig og bærekraftig retning, i tillegg til å få den ferdige bygningen miljø- klassifisert. 
Breeam er i dag det mest utbredte miljøsertifiseringssystemet i Europa. Og globalt er 200 000 bygninger sertifisert med systemet, og en million bygninger er registrert for å bli sertifiserte.
I Breeam-systemet gjøres det en bedømmelse av miljøytelsene basert på ni kriterier: Energi, vann, transport, materialer, avfall, ledelse/styring, helse og velvære, forurensning samt arealbruk og økologi.

-----

Kompetanseutvikling – som å dra på trening

Thomas Pompe Knauf

Det å jobbe med personalsaker er svært interessant og givende. Spesielt når det er hos et selskap som er i sterk vekst og som har konkurransedyktige produkter med både inspirerende og tydelig miljøprofil.

Når det gjelder personalspørsmål, er kompetanseutvikling noe som ligger mitt hjerte nært. Hvis man spør seg hva en medarbeider har behov for når det gjelder kompetanseutvikling og utdanning, så er det viktig å ha kunnskap om hva kundene våre trenger.
Det siste året har vi jobbet med å gi våre selgere bedre produktkunnskap, teknisk utdanning og til og med salgstrening. Målet med alle utdannelsene og innsatsene har vært å oppnå det kundene etterspør. Men hva skjedde etterpå?
Du har kanskje selv opplevd at du har gått et kurs eller vært på et seminar og lært deg mye. Du opplever et energikick de første dagene. Men med tiden så er det svært lett å glemme det man har lært seg.
Jeg tror at det finnes et par nøkkelfaktorer som er viktige for å sørge for at det du lærer setter deg etter en utdanning. Du må jobbe langsiktig og med en handlingsplan. Det er akkurat som å dra på trening. Det å trene en gang og få en veiledning av en personlig trener er inspirerende, men det gir ikke noe varig resultat. Men hvis man setter opp et treningsprogram med realistiske og motiverende delmål, og gjennomfører disse, oppnås varige resultater. 
På samme måte fungerer også kompetanseutvikling. Det å kunne tilpasse det man har lært seg i forbindelse med et utdanningsprogram til hverdagen, og hvordan man kan forbedre det er en sikker vei for å oppnå topprestasjoner i sin yrkesrolle. Derfor fortsetter vi hos Knauf Insulation med utvikling og ”trening” for å kunne gi våre kunder best mulig service.

Thomas Pompe
HR-sjef Norden

-----

Peter ønsker utviklingen velkommen

Peter Isacsson Knauf

For Peter Isacsson har det vært full fart i nesten ett år som sjef for Norden hos Knauf Insulation. Alt som han har satt i gang så langt har hatt ett felles mål: Å gjøre Knauf Insulation til en god partner og et naturlig valg for kunden. Nå ser han framover.
”Jeg ser to sterke trender. Økt bruk av løsull samt mineralull med enda 
lavere lambdaverdier. Det er en utvikling jeg ser fram til.”

Knauf Insulation er et globalt selskap og markedsledende innen både stein- og glassull. Men når Peter Isacsson startet var Knauf Insulation ”en ny aktør” på det nordiske markedet. På kort tid har han, ved hjelp av forskjellige tiltak, økt bevisstheten om Knauf Insulation og deres produkter.
”Vi prøvde å ikke ta noen snarveier. Det første vi gjorde var å sette i gang en stor kundeundersøkelse. Denne ga oss flere forbedringsforslag som vi gjennomførte, og som har gjort oss enda mer markeds- og kunde- orienterte. Knauf Insulation skal være en god partner. Det er hva alt handler om”, sier Peter Isacsson.

Positiv tilbakemelding
Siden han startet har Knauf Insulation gjennomført et gedigent utdanningsprogram, der salgsstaben under ledelse av professor Johnny Kronvall har økt sine kunnskaper om bygningsfysikk og konstruksjon. De har også i samarbeid med utdanningsselskapet Implement, utviklet den forretningsmessige siden av et partnerskap med kunden.
I tillegg har Knauf Insulation lager i Stockholm, Larvik og Vamdrup i Danmark. Dette betyr at den største delen av Norden kan få levering innen 48 timer. I tillegg har nye produkter blitt lansert, som f.eks. en ny forbedret isolasjonskniv, et skjærebord samt en ny fasadeplate.
”Vi fikk positive tilbakemeldinger ganske snart. I høst gjennomførte vi kampanjen ’Test oss’, og vi fikk mange positive reaksjoner når det gjaldt våre produkters egenskaper.”

Fremtidens løsninger
Peter Isacsson kan bransjen. 25 års erfaring gir kunnskap og overblikk, og han ser to tydelige trender innen isolering. Løsull blir ofte valget ved isolering i åpne bjelkelag og vegger. 
Glassull produseres også med lav tetthet, men fortsatt med gode lambdaverdier. Glassullen kan dessuten komprimeres mye, noe som gir mange skiver i hver pakke, samtidig som materialet er lett å håndtere og beholder de gode egenskapene med tanke på akustikk og brann.
”Kundene vil ha energismarte og miljøvennlige løsninger, og entreprenørene vil ha produkter som gjør kunden fornøyd, samtidig som de er enkle å håndtere. Dette er sterke trender som jeg ønsker velkommen, og Knauf Insulation ligger i framkant for å møte den økte etterspørselen.”

-----

Grønt lys i Russland for Knauf Insulation

Produktene til Knauf Insulation er blant de første som godkjennes for den russiske ”Green book”, en katalog over bygningsmaterialer som er i henhold til myndighetens oppsatte miljøkrav. ”Green book” ble presentert på MosBuild 2015, Russlands største bygge- messe, og er tenkt å være en oppslagsbok for miljøvennlig bygging. Boken kommer også å fungere som en slags veiledning ved miljøtilpassede offentlige innkjøp.
Knauf Insulations annerkjennelse baserer seg blant annet på ECOSE®-teknologien, det egenutviklede bindemiddelet uten formaldehyd. Knauf Insulation har også deltatt aktivt med å bygge en organisasjon for gjenvinning av glass i Russland. En slik organisasjon i distriktet Stupino samler hver måned inn 3–5 tonn glass som benyttes ved produksjon av glassull.

-----

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023