Nyhetsbrev - Februari 2016

By itradmin
februar 27, 2016

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker med vårt nyhetsbrev  å holde deg oppdatert med nyheter fra vår virksomhet og fra isolasjonsbransjen generelt.

Supafil Frame – et løft for Flystasjon Karup

Flyg Knauf

Flystasjon Karup på Jylland er Nord-Europas største militærflyplass.
Da blir en renovering av bygningene av naturlige årsaker et stort prosjekt.
Det er brukt ca. 20 tonn Supafil Frame til å isolere takene på de rundt 40 bygningene som renoveringen har omfattet.

På Flystasjon Karup jobber det daglig rundt 3500 personer som representerer hæren, flyvåpenet og marinen. Start- og landingsbanene brukes også av den sivile flyplassen Karup lufthavn, som betaler leie for å få tilgang til banene.
– For å få en idé om størrelsen på Flystasjon Karup så kan vi nevne at det går et 33 kilo­meter langt gjerde rundt flyplassen, og da er bare en femdel av arealet innhegnet, sier Dennis Engmann, som er leder for bygningsavdelingen på Flystasjon Karup.
Akkurat nå pågår en større renovering av flyplassens bygninger med Hetag Syd som underleverandør. Fajstrup Tømrer og Snedker Forretning er en av underleverandørene for takarbeidet og har blant annet ansvaret for leggingen av 17 000 kvadratmeter ny takpapp, 1800 meter nye takrenner og nedfallsrør, innkledning med sink av 500 meter takfot og vindskier samt tilleggsisolering.

Flere fordeler
– Til denne typen prosjekter bruker vi Supafil Frame. Det er ofte svært mange kriker og kroker som gjør det vanskelig og tidkrevende å jobbe med tradisjonelle isoleringsplater. Dessuten slipper man å bære alt materialet dit det skal, noe de ansatte selvsagt er glade for, sier Simon Pedersen, som driver Fajstrup Tømrer og Snedker Forretning.
Tilleggsisoleringen har omfattet rommene mellom inner- og yttertak, ca. 6000 kvadrat­meter. Samme dag som vi besøker Flystasjon Karup sprøytes den siste av de 48 pallene med Supfil Frame som man har bestilt. Da har to mann brukt totalt 14 dager på å gjøre jobben med å etterisolere bygningene.
– Vi får mye støtte og hjelp av Michael Iversen i Knauf Insulation. I tillegg til å regne frem de beste prisene på materialene, er han alltid en god støttespiller når det gjelder å få det beste ut av materialet, sier Simon Pedersen.

Raskt og effektivt
Han berømmer det smidige arbeidet med løsull. Maskinen og pallene med isolering utenfor husene håndteres av en person, mens en annen går med den 60 meter lange slangen inne i bygningen og sprøyter inn løsullen.
– Maskinen har vært gull verdt. Investeringen betaler seg raskt, vi slipper nå å vente på underentreprenører og kan styre tiden helt selv. På denne måten blir vi svært effektive. Dessuten kan man enkelt laste utstyret i kassebilen, og så hekter vi på en tilhenger fylt med Supfil Frame, sier Simon Pedersen.

Fornøyd kunde
Bestilleren Dennis Engmann stemmer i om fordelene.
– Fordi entreprenøren bruker Supfil Frame kunne vi få gjort mye mer innenfor budsjettet på 9 millioner kroner, som var satt av til prosjektet. Supafil Frame tilfredsstiller kravene som ble stilt, og vi er selvsagt glade for å få så mye som mulig for pengene.
Og fornøyde kunder er selvsagt en suksessfaktor for Fajstrup Tømrer og Snedker Forretning, som har jobbet med produkter fra Knauf Insulation i fem år.
– Vi vil ikke jobbe med noe annet. Den er lett å jobbe med og verken støver eller klør. Vi er svært fornøyde med både pris, produkt og support, sier Simon Pedersen.

-----

Vi tar utfordringen!

Peter Isacsson Knauf

Den 11. desember sluttet FNs klimamøte i Paris, COP21. Verdens samlede land ble enige om et av vår tids største spørsmål, å stoppe og begrense jordens temperaturøkning på grunn av utslipp av drivhusgasser.
Dette berører Knauf Insulation og alle i byggebransjen mer enn mange tror – men først vil jeg peke på den store utfordringen dette faktisk innebærer.
Den nye klimaavtalen slår fast at den globale temperaturøkningen skal holdes godt under to grader i år 2030, og at man skal forsøke å begrense den til 1,5 grader. Hvis vi ikke gjør noenting og fortsetter med ”business as usual”, vil utviklingen gi en temperaturøkning på 4,8 grader, ifølge FNs klimapanel.
Hva ble man så enige om i Paris? Kina skal for eksempel bremse utslippsøkningen og få den til å peke nedover senest innen 2030. EU-landene og USA skal på sin side redusere utslippene med henholdsvis 40 og 27 prosent innen 2025. De fleste er enige om at dette ikke er nok, men det er likevel en begynnelse.
Hvordan vil så dette påvirke oss i byggebransjen? Svært mye, faktisk. Boliger og lokaler står for ca. 40 prosent av Europas totale energibruk.
Ved å bygge smartere og isolere mer effektivt, kan vi bedre spare energien vi har til rådighet og redusere karbondioksidutslippet. Og dessuten spare penger.
Så tross alt ser jeg optimistisk på den store klimautfordringen. Som produsent av glassullprodukter kan, og vil, Knauf Insulation spille en viktig rolle. Glassull gir nemlig store fordeler og muligheter. Den kan komprimeres og gi bedre isolerende egenskaper med litt høyere tetthet, uten at den blir uhåndterlig og uøkonomisk på grunn av økt vekt og høyere transportkostnader.
Knauf Insulation har tatt utfordringen. Vi jobber hardt med å utvikle produkter, redusere lambdaverdiene og tilby isolering som er bra både for miljøet og økonomien.

Peter Isacsson,
General Manager Nordics

-----

Smarte løsninger gir attraktive boliger

Smarta Knauf

På Sörbyängen i Örebro, i gangavstand til både universitetet og sentrum, vokser det nye boligkvartaler opp som paddehatter.
Byggbolaget i Värmland er totalentreprenør for tre prosjekter – Purjolöken, Kumminen og Kungsmyntan – med totalt 350 attraktive leiligheter i Örebro, hvor det er mangel på boliger. Arealeffektive, energismarte og økonomiske løsninger er gjennomgående i prosjektene.

Tømreren Jonas Wulfstrand legger siste hånd på isoleringen i den lille ettromsleiligheten i kvartalet Purjolöken, 170 mm EcoBatt som er levert fra XL Bygg i Karlstad. Det er første gang han jobber med isoleringen fra Knauf Insulation, og han er fornøyd med egenskapene.
– Jeg har hørt av andre at den klør mindre. Det er bra, jeg har litt hudproblemer på hendene og er alltid nøye med å bruke hansker. Dessuten synes jeg at ullen støver mindre, og den er lett å jobbe med og forme.
Fungerende arbeidsleder Thomas Johansson har ingen personlig erfaring med EcoBatt, men hører hva som blir sagt på anlegget og i lunsjpausene.
– Jeg har ikke hørt et eneste negativt ord om EcoBatt. Da vet jeg at den er god, det er slik det fungerer, ler han.

Hurtigvoksende
Byggbolaget i Värmland er et relativt ungt selskap som ble etablert i 1996 i Karlstad. De siste 7–8 årene har selskapet vokst raskt, og har i dag ca. 130 medarbeidere.
– Vi jobber mye med ”flergangsbestillere”, byggherrer som vi har en relasjon til og et åpent og transparent samarbeid med, sier fungerende arbeidssjef Simon Svensson.
I de tre aktuelle byggeprosjektene i Örebro jobber Byggbolaget mye med prefabrikerte enheter for å spare tid og kostnader. Når det gjelder utforingsveggene på totalt 12 000 kvadratmeter, hentet Simon Svensson inn tilbud fra en håndfull leverandører, med blant annet presisert lambdaverdi.
Og i den vinnende pakkeløsningen fra XL Bygg i Karlstad inngikk EcoBatt fra Knauf Insulation som en viktig bestanddel.
– De enkelte komponentene spiller en mindre rolle. Det viktige for oss er funksjon, miljøkrav og økonomi. Derfor er denne typen anbud det beste for oss, sier Simon Svensson.

-----

Storprosjektene avløser hverandre for Jorton A/S

Jorton Knauf

De store prosjektene står i kø for Jorton A/S i Århus.
Etter at de avsluttet en stor jobb med renovering av 818 leiligheter i Nørresundby på Nordjylland, starter de nå med renoveringsprosjektet Grønnegården for Hasseris Boligselskab. Prosjektet består av to- og treetasjes hus med totalt 492 leiligheter i Aalborg kommune.
Gavlene på totalt 11 000 kvadratmeter isoleres med 175 mm EcoBatt.

Ifølge Henrik Wisborg, formann i Jorton A/S og medlem i entrepriseledelsen for prosjektet, er den store utfordringen på slike store prosjekter å koordinere arbeidet med alle de ulike entreprenørene.
– Det siste store prosjektet startet i 2012, og da det sto ferdig, gikk jeg straks i gang med dette i sommer. Når vi er ferdige her, har jeg vært seks år fordelt på to prosjekter.
Som et mål på prosjektets størrelse har han regnet ut at de til sammen vil trenge 3,2 millioner mursteiner. Om man la dem oppå hverandre, ville det ha blitt en 19 mil høy stabel …
Det pågående renoveringsprosjektet Grønnegården har et budsjett på ca. 500 millioner danske kroner, der Jorton A/S sin del utgjør 130 millioner kroner. I store trekk skal bygningene få nytt tak med stålplater, fasadene skal byttes og isoleres, og vinduer og dører skal skiftes ut. Dessuten skal 30 prosent av leilighetene handikaptilpasses, og det skal installeres noen nye heiser.

Nye fasader
For Jorton A/S handler det om å renovere leilighetene innvendig, blant annet med nye baderom, i tillegg til å bytte ut alle fasadene. Det siste innebærer at alle fasadene, unntatt gavlene, rives ned.
– Deretter støper vi en ny 30 cm bred sokkel som går ned til frostsikker dybde. Når det er gjort, monterer vi nye prefabrikerte treelementer på fasadene med 225 mm isolering, sier Henrik Wisborg.
Når det gjelder gavlene, bevares den hvite betongfasaden fra 60-tallet. Disse tilleggsisoleres med 175 mm EcoBatt fra Knauf Insulation. Der­etter får alle bygningene nye mursteinsfasader.
EcoBatt ble valgt ut fra en kravspesifikasjon, og Jorton A/S hentet deretter inn tilbud fra ulike aktører.
– Samlet sett var EcoBatt det beste alternativet. Og Knauf Insulation er ingen ny leverandør for oss, vi har tidligere kjøpt både isolering og andre produkter fra dem. Vi vil helt sikkert bruke deres produkter også i fremtiden, sier Henrik Wisborg.

 

-----

Nytt lager gir rask service

Nytt Finkst Lager Knauf

Knauf Insulation fortsetter å bygge ut lagerkapasiteten og øke kundeservicen i Norden. Nylig ble det åpnet et nytt lager i finske Hamina, noe som betyr raske og sikre leveranser for de finske kundene direkte til byggeplassen.

Å styrke tilstedeværelsen på det finske markedet og øke servicen har vært en prioritert sak for oss. Gjennom det nye samarbeidet med Greencarrier, et av Nordens største private transportselskaper, får vi både lagerplass til standardproduktene samt logistikktjenester som garanterer leveranser innen 48 timer over hele Finland, sier Fredrik Barbosa, logistikkansvarlig i Knauf Insulation Nordic.
En annen nyhet er at det finske lageret gir mulighet til å håndtere mindre bestillinger, men minst en hel pall.
Til å begynne med vil det finske lageret i Hamina inneholde Knauf Insulations standardprodukter – hovedsaklig EcoBatt plater og EcoBlanket rull – og leveransen til kunder over hele landet vil skje raskt og sikkert med Greencarriers etablerte transportsystem.
Kundene kan selvsagt også hente produktene ved lageret i Hamina.

Kan vokse
Ifølge Fredrik Barbosa er Knauf Insulations målsetting å fortsette satsingen på det finske markedet.
– Vår avtale med Greencarrier inneholder en opsjon på ytterligere lagerkapasitet. Ambisjonen er selvsagt å øke antallet lagerførte produkter og styrke servicen overfor kundene.
Som vi tidligere har fortalt, gjennomførte Knauf Insulation en stor satsing på lagerføring og forbedret service i 2015 i Norge, Sverige og Danmark. I alle land ble lagrene flyttet til steder med større kapasitet og bedre logistikk.

-----

Ny konsernsjef i Knauf Insulation

Thies Knauf er utnevnt til ny adm. dir., konsernsjef, i Knauf Insulation Group, og han overtok etter Tony Robson den 1. desember. Tony Robson var konsernsjef i drøyt 10 år.
Thies Knauf har jobbet på ulike avdelinger i Knauf-konsernet i over 40 år, og var blant annet høyst delaktig i beslutningen om å starte Knauf Insulation i 1978. Det hele begynte med et selskap i amerikanske Indiana, med en omsetning på en million euro i året.
– Jeg kunne ikke drømme om at det skulle vokse til en global aktør innen isolering med en omsetning på nesten 1,7 milliarder euro, sier Thies Knauf, og fortsetter.
– Når jeg nå kommer tilbake til Knauf Insulation, er det en virksomhet som står godt rustet til å fortsette suksessen. Jeg ser frem til å jobbe med kollegaer over hele verden for å klare dette.

-----

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023