Nyhetsbrev - Februari 2015

By itradmin
februar 21, 2015

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker med vårt nyhetsbrev  å holde deg oppdatert med nyheter fra vår virksomhet og fra isolasjonsbransjen generelt.

Isolering for maksimal filmopplevelse

Kravene Knauf

Kravene er lette å forstå: Man skal kunne vise en krigsfilm i den ene kinosalen,
uten at det forstyrrer de som ser på en lavmælt film i salen ved siden av.
For å være mer nøyaktig så skal man ikke engang merke lyder på opptil 70 desibel i kinosalen ved siden av.
Løsningen er 400 mm EcoBatt, seks lag med gipsplater samt 100 mm
Knauf Danogips Kinopanel.

Fields handelssentrum ligger i Ørestad, på øya Amager, utenfor København. Det er et av Nordens største handelssentra regnet i antall butikker, og som stadig er i vekst. I september startet en 9000 kvadratmeter stor utbygging i fire etasjer, som skal romme en medielab for Ørestad Gymnasium samt ni kinosaler for Nordisk Film.

– Vi gjør alt det innvendige arbeidet med blant annet tak, isolering, vegger, gulv og podier, sier Danny Nielsen som sammen med Karsten Vestergaard eier entreprenørselskapet Vestergaard Nielsen A/S med nærmere 60 ansatte.
Valget av EcoBatt fra Knauf Insulation som isolering var ingen tilfeldighet. Det har vært førstevalget til Vestergaard Nielsen A/S de fire siste årene. Det er flere årsaker til dette, og Henrik Nielsen, arbeidsformann på anlegget, nøler ikke med å nevne en av dem.
– Før måtte man gå hjem og ta et kaldt bad for å få bort alle kløende fibre som hadde kommet innenfor klærne når man jobbet med isolering. Det har jeg ikke trengt å gjøre etter at vi begynte å bruke Knauf Insulation.

Ramser opp fordeler
Danny Nielsen (han er ikke i slekt med Henrik) kommer umiddelbart med flere fordeler.
– Materialet er utrolig lett å jobbe med og svært fleksibelt. Det er lett å skjære i. EcoBatt er dessuten laget av resirkulert glass og er dermed miljøvennlig, sier Danny og fortsetter:
– Vi bruker store mengder isolering, og vår leverandør Byggma har svært kort leveringstid, som regel bare 1-2 dager, noe som gjør ting mye enklere når vi må supplere.
Kravet til isoleringen i kinodelen følger selvsagt de aktuelle forskriftene, for eksempel hva angår brannsikring. Men lydisoleringen krever betydelig mer: lyd på opptil 70 desibel skal ikke høres i det hele tatt i kinosalene ved siden av.
Løsningen er seks desimeter tykke vegger, hvorav fire desimeter består av EcoBatt.
– Ifølge beregningene skal det holde, og vi har svært gode erfaringer med at Knauf Insulations produkter holder det de lover, sier Danny Nielsen og avslutter:
– Med EcoBatt får vi absolutt mest for pengene, uten konkurranse.

-----

Breeam loser byggerne i miljøvennlig retning

Knauf Insulation har sertifisert sine produkter i henhold til Breeam, verdens ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger.
– Det er et naturlig skritt for oss. Vi ligger i forkant når det gjelder miljøspørsmål takket være vårt egenutviklede bindemiddel ECOSE® Technology, uten tilsatt formaldehyd, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Norden.

Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et system som raskt, enkelt og tydelig gir svar på hvordan enkelte produkter og hele bygninger påvirker miljøet. Det gir alle aktører – fra bestillere og arkitekter til brukere – et verktøy til å styre byggeprosessen i en miljøvennlig og bærekraftig retning, i tillegg til å få den ferdige bygningen miljøklassifisert. Breeam er i dag det mest utbredte miljøsertifiseringssystemet i Europa. Og globalt er 200 000 bygninger sertifisert med systemet, og en million bygninger er registrert for å bli sertifiserte.
– Miljøspørsmålene blir stadig viktigere, og vi går gjerne foran i utviklingen. Vi har startet arbeidet på det norske markedet og vil fortløpende innføre Breeam på de svenske og danske markedene, sier Kenneth Ingemarsson.
I Breeam-systemet gjøres det en bedømmelse av miljøytelsene basert på ni kriterier: energi, vann, transport, materialer, avfall, ledelse/styring, helse og velvære, forurensning samt arealbruk og økologi.

-----

Suksessen med BIM fortsetter

Bygger knauf

Knauf Insulation bygger videre på suksessen med BIM-objekter. Nå skal også BIM-objekter for de danske og norske markedene inn i systemet.
– Dette er fremtiden, uten tvil, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation.

I september slapp Knauf Insulation alle glassullsprodukter som BIM-objekter for det svenske markedet. Et BIM-objekt er en tredimensjonal modell med datainformasjon som fungerer som byggestener når man før byggingen simulerer den ferdige bygningen ned til minste detalj. Systemet, som BIMobject AB står bak, sparer både tid og penger for arkitekter, prosjektører og byggselskapene.
BIM-objektene fra Knauf Insulation for det svenske markedet hadde suksess i høst. Før jul ble det registrert drøyt 4000 nedlastinger i hele Europa, og betydelig flere visninger.

Tilpasninger
Nå har turen kommet til det norske og danske markedet.
– Vi gjør nå tilpasninger for Norge og Danmark slik at de enkelt kan se hvordan våre isoleringsprodukter fungerer i ulike konstruksjoner, sier Kenneth Ingemarsson.
I det videre arbeidet med BIM-objekter kommer det også suppleringer for det svenske markedet når det gjelder tyngre konstruksjoner.

-----

Smarte membraner mot fuktskader

Peter Isacsson Knauf

Isolering av høy kvalitet er en bra start, men funksjonen utenfor og innenfor isoleringen er minst like viktig for å få en komplett
konstruksjon.

Knauf Insulation vil snart begynne å selge et utvalg tilbehør bestående av diffusjonsåpen membran, vindbeskyttelse, underlagsduk for tak samt teip til både de eksterne og interne applikasjonene.
– Det er et viktig supplement til produkt­katalogen og gjør det enklere for kundene, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation.
Fra og med 1. mars selger vi et utvalg tilpasset det nordiske markedet, blant annet ”smarte membraner” som tilpasser diffusjonsåpningen etter den rådende temperaturen og luftfuktigheten.

-----

Velg riktig isolering for brannsikring

brandsikring Knauf

Ingen vil ta snarveier når det gjelder brannsikkerheten til en bygning.
Og når man skal velge isolering, må man noen ganger stille spørsmålet: glassull eller steinull?
– Gjør det ikke vanskeligere enn det er. A1-klassifisert isolering er best, og alle våre produkter, med noen få unntak, er A1. Det kan ikke bli bedre enn best, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Norden.

Euroklasse-systemet for byggprodukters branntekniske egenskaper (se faktaboks) har erstattet tidligere nasjonale systemer i de nordiske landene. De sju klassene går fra E og F, syntetiske materialer eller ikke-brannklassifiserte materialer, til A1 som består av ubrennbare materialer.
– Alle våre isoleringsprodukter, med noen få unntak, er A1-klassifiserte. Unntaket er papirkledde produkter, som er A2-klassifiserte, sier Kenneth Ingemarsson.
Når det gjelder brannsikring, er med andre ord de to mineralulltypene – glassull og steinull – likeverdige. Det at steinull har et høyere smeltepunkt, har svært liten praktisk betydning, ifølge Kenneth Ingemarsson.
– Om en brann utvikler 500 grader eller 1000 grader, spiller ikke så stor rolle, da
bygningen uansett vil være overtent da.

Har også steinull
Steinull har ennå sin gitte rolle på markedet, men da hovedsakelig for industrier og prosesser som utvikler høye temperaturer med krav til større trykkholdfasthet og brannmotstand. Knauf Insulation har også produkter i steinull til disse formålene.
– Men tradisjon, kultur og gamle vaner spiller en viss rolle i tradisjonell bygging ved at vi har nasjonal produksjon. Utviklingen ta­ler imidlertid for at glassullen tar en større og større markedsandel, sier Kenneth Ingemarsson og peker på en rekke fordeler med glassull.

  • Glassull veier opptil halvparten så mye med samme lambdaverdi (varmeledningsevne).
  • Glassull oppfattes av mange som lettere å skjære og arbeide med.
  • Glassull kan ofte komprimeres mer, noe som gjør den lettere å transportere.

Overholder byggforskriftene med god margin
Den svenske byggebransjen overvåkes og styres av Boverket og deres byggforskrifter, BBR. I BBR er det for eksempel funksjonskrav til isolering ved nybygging og ombygging.
– Til isolering ved skorsteiner er det et krav til ubrennbarhet, og i de generelle rådene presiseres det at isoleringen også skal motstå pipebrann. Da er det laveste kravet A2s1, som betyr at materialet er ubrennbart og utvikler lite røyk og ingen brennende dråper. Man kan da si at A1-klassifisert isolering oppfyller kravene med god margin, sier Anders Johansson, branningeniør hos Boverket.
All isolering som klassifiseres som A1, er ubrennbar, men det kan i enkelte tilfeller – for eksempel i tilknytning til ildsteder og skorsteiner – likevel være egnet å bruke steinull i stedet for A1-klassifisert glassull, sier han.
– Den har høyere smeltepunkt, og ved en pipebrann kan det jo være bra med et produkt som ikke deformeres og må skiftes ut.

Slik klassifiseres brannsikring

  • Euroklasse kalles det europeiske klassifiseringssystemet for byggprodukters branntekniske egenskaper. Det består av to systemer, et for gulvbelegg og et for øvrige byggprodukter.
  • Begge systemene deler produktene inn i klasser fra A til F, der de som klassifiseres i A1 og A2 er ubrennbare materialer.
  • Både glassull og steinull klassifiseres som ubrennbare materialer i den høyeste klassen, A1. Steinull har en høyere produksjonstemperatur enn glassull og påvirkes senere enn glassull ved brann. Men forskjellen spiller ikke så stor rolle ved en brann, da andre byggmaterialer reagerer raskere på ild og varme.
  • Glassull og steinull har likeverdig funksjon og motstår en brann i minst 60 minutter når de beskyttes i en vegg mot direkte branneksponering, f.eks. en vanlig vegg.

-----

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023