NÆRINGSMESSIG BÆREKRAFT

ENERGI OG CO2

Den største miljøpåvirkningen kommer helt klart fra produksjonen. Men vi reduserer også energipåvirkningen til kontorer, produkttransport og reisevirksomhet.

ENERGY AND CO2
RESOURCE USE
SIRKULÆR ØKONOMI

Vi i Knauf Insulation jobber hele tiden for å kunne gjøre mer med mindre.

HELSE OG SIKKERHET

Vi har en nullvisjon for skader på arbeidsplassen. For å oppnå dette har vi workshops på atferd, månedlige rapporter, et fornyet og sterkere fokus på undersøkelser av hendelser og et nytt online-system for registrering av årsaker til hendelser.

HEALTH AND SAFETY