Miljøet taler for EcoBatt

By Anonym
februar 11, 2015

Trenden er tydelig, ifølge Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef i Knauf Insulation. Det blir stadig mer fokus på miljøspørsmålene når det gjelder isoleringsmaterialer, i alt fra produksjon til arbeidsmiljø og energiforbruk.

– Alt taler for produktene i Eco-serien, nå og i fremtiden, sier Kenneth Ingemarsson.

EcoBatt og EcoBlanket fra Knauf Insulation har samme isolerende egenskaper som tradisjonelle glassullsprodukter. Men ellers er forskjellene store. EcoBatt og EcoBlankett inneholder opptil 80 prosent resirkulert glass. ECOSE® Technology, et bindemiddel som Knauf selv har utviklet, gir en rekke fordeler: ECOSE-bindemiddelet er en biobasert teknologi fri for formaldehyd. ECOSE-fordelene gir et fleksibelt produkt som er luktfritt og lett å skjære i. Interessen for EcoBatt og EcoBlanket har økt jevnt i Norden de siste årene – og nå står produktene foran et gjennombrudd, tror Kenneth Ingemarsson.

– Interessen øker jevnt. Jeg merker det blant annet på at jeg får stadig flere tekniske forespørsler – alt fra byggere og arkitekter til studenter og privatpersoner som vil vite mer om blant annet U-verdiene for EcoBatt og EcoBlanket.

Eco-serien støttes

En annen ting som taler for EcoBatt og EcoBlanket er at tradisjonelle PF-bindemidler med formaldehyd først begrenses for på sikt å fases ut.

– I april 2015 strammes EUs regelverk ytterligere inn når det gjelder bruk av formaldehyd. Det gagner selvsagt våre Eco-produkter. ECOSE® Technology er bare et av flere vellykkede resultater av Knaufs satsing på forskning og utvikling. I tyske Iphofen, der Knauf har sitt hovedkontor, har Knauf et eget, stort laboratorium som er godkjent for ulike tester. Knauf Insulation har over 20 registrerte patenter forbundet med ECOSE. Også i Belgia og England er det laboratorier som er knyttet til Knauf Insulations fabrikker.

– Dette er mine kolleger i den europeiske organisasjonen, og der pågår det et kontinuerlig forbedringsarbeid, sier Kenneth Ingemarsson.