Les vår årsrapport for 2022: "Insulation Matters" - FOR A BETTER WORLD!

By Annika Gillholm on desember 02, 2022

Den årlige «Insulation Matters» viser Knauf Insulations prestasjoner i et år fullt av utfordringer.

Dominique Bossan, adm.dir. for Knauf Insulation Europe/Middle East/Asia og medlem av Knaufs konsernledelse, sier: «Det er ingen tvil om at 2022 har vært et utfordrende år, men nok en gang har teamet vårt taklet utfordringen. Det som gjør medarbeiderne våre helt unike, er engasjementet deres. Og det avspeiles i vår årsrapport for 2022.»

«Selv om våre framtidige bærekraftsmål er ambisiøse, holder vi oss til dem og sørger for at de blir gjennomført. Vi beveger oss i riktig retning og øker ressursene for å nå nye ambisiøse mål.»

2022 har også vært et milepæl-år når det gjelder våre ambisjoner om å jobbe for en sirkulær økonomi. Vi har blant annet lansert vårt banebrytende gjenvinningsanlegg i Visé i Belgia.

Marc Bosmans, Group Sustainability Director for Knauf Insulation, sier "Et av årets høydepunkter har vært åpningen av vårt gjenvinningsanlegg for glassmineralull. Anlegget representerer et stort steg framover i vårt arbeid med å oppfylle vår forpliktelse om å ta tilbake 25 % av kundeavfallet fra arbeidsplasser – et ledd i vår For a Better World-strategi."

"For a better world" har fokus på:

CREATE BETTER BUILDNINGS
Hvordan vi fremmer en bedre verden gjennom renovering av bygninger, og hvorfor globale ledere bør prioritere energieffektivitet.

PUT PEOPLE FIRST
Hvordan vi kontinuerlig oppnår ytterligere sikkerhetsforbedringer og samtidig styrker våre ansatte med initiativer for mangfold og inkludering og gjennomfører målrettede tiltak på lokalt nivå.

ACHIVE ZERO CARBON
Hvordan vi intensiverer tiltakene for å redusere vårt CO2 utslipp med 15 % innen 2025 – vi kaller det en revolusjon innen redusering av CO2-utslipp.

DELIVER A CIRCULAR ECONOMY
Hvordan Knaufs Heraklith Wood Wool har lyktes med å nå sitt mål om null avfall til deponi – to år tidligere enn planlagt.

Les hele bærekraftsrapporten her!