”Kravene til energieffektive løsninger taler for glassull”

By Anonym
januar 21, 2016

Han brenner for energieffektive hus som både sparer penger og miljøet.
Han twitrer flittig om dette, noen ganger 10–15 tweeter om dagen, men de kan også handle om favorittlaget i fotball, Manchester United.
Og som adm. dir. for Knauf Insulation Northern Europe, KINE, har han stålkontroll også på den nordiske isoleringsbransjen.
– Norden er svært interessant fordi kravene til økt energieffektivitet stiller enda høyere krav til isolering i klimaskallet. Det taler for glassull, sier John Sinfield.

John Sinfield er høyt profilert innen byggebransjen. Som adm. dir. for KINE kan man si at det følger med jobben, men John Sinfield styrker profilen ved å være aktiv også i større samfunnsspørsmål.
– Man kan si at jobben på en naturlig måte sammenfaller med store og viktige samfunnsspørsmål, slik som husholdningenes hverdagsøkonomi og de store spørsmålene om miljøet og den globale oppvarmingen. Da er det nesten vanskelig å ikke engasjere seg, ler John Sinfield.

Mange engasjementer
John Sinfield begynte i Knauf Insulation i 2006, og i januar 2010 begynte han i stillingen som adm. dir. for KINE, som blant annet omfatter fire produksjonsanlegg i England samt det nordiske regionkontoret i Göteborg. Hans engasjement for klimasmarte løsninger, som bygger på riktig valg av isoleringsløsninger, har dessuten gjort ham til formann i Construction Products Association (CPA) og et svært aktivt medlem i Energy Bill Revolution-alliansen, som jobber for store investeringer for redusere energiforbruket i engelske boliger.
– Norden er av flere årsaker et svært interessant marked for Knauf Insulation, sier John Sinfield.
– Dels gjør det nordiske klimaet at isolering tradisjonelt har vært et viktig spørsmål i forbindelse med bygging, både for maksimal trivsel og økonomi. Dels gjør de nordiske kravene til bedre energieffektivitet at det stilles enda strengere krav til isoleringen, med en tydelig trend mot stadig lavere lambdaverdier. Der ligger vi i Knauf Insulation langt foran.

Fordel for glassull
Nettopp lavere lambdaverdier setter den klassiske konkurransen mellom glassull- og steinullprodusenter på spissen. Fordi Knauf Insulation produserer begge produktene, kan John Sinfield se mer nøytralt på spørsmålet.
– Lavere og bedre lambdaverdier passer glassull bedre, da den lettere kan komprimeres uten å bli tung og uhåndterlig for håndverkerne.
John Sinfield er et konkurransemenneske. Derfor er han litt rastløs når det gjelder Knauf Insulations virksomhet i Norden, som ble etablert i 2009.
– Vi er den raskest voksende produsenten av isolering i Europa. Det er også det naturlige målet for virksomheten i Norden. Og jeg har gode grunner til å tro at vi vil oppnå det relativt raskt.
Og den som ennå tviler på hans mål­bevissthet og engasjement, kan gå inn på hans flittig brukte Twitter-konto, (@MD_KINE). I presentasjonen står det ”This is really me, not my marketing team!” (Det er faktisk jeg som skriver, ikke markedsavdelingen!).