KNAUF INSULATIONS VISJON «FOR A BETTER WORLD» STÅR I FOKUS I DET NYE BÆREKRAFTSKAPITTELET

By Knauf Insulation
februar 22, 2022

Kontinuerlig forbedring definerer Knauf Insulations bærekraftsreise. Ambisiøse milepæler legger en tydelig retning for den reisen.

Knauf Insulations bærekraftsstrategi #ForABetterWorld står i fremste rekke i det nye bærekraftskapittelet vårt.

Det nye kapittelet demonstrerer den kontinuerlige forbedringsreisen vår på veien mot å redusere selskapets miljøpåvirkning, utnytte ekspertisen vår for å skape bedre bygninger og inspirere til et arbeidsmiljø der alle kan trives.

Kapittelet viser hvordan disse ambisjonene definerer Knauf Insulations fire viktigste bærekraftsmål – sette folk først, oppnå null karbon, skape en sirkulær økonomi og skape bedre bygninger – og det er byggeplassavsnitt for hver av målene med nyheter og innsikt fra hele selskapet.

Holde ambisjonene på riktig spor

I tillegg har selskapet satt seg kortsiktige mål for 2025.

Disse målene er viktige fordi de tilbyr målbare milepæler for suksess for å sikre at selskapets bærekraftambisjoner holdes på riktig spor, og alle er ansvarlige for å oppnå suksess.

Målene for 2025 omfatter blant annet å redusere karboninnholdet i produktene våre med 15 % og sende null produksjonsavfall til deponier. Vi har også som mål å redusere ulykkesprosenten vår med 55 % innen 2023.

Bærekraftskapittelet ser også på hvordan #ForABetterWorld bygger på selskapets bærekraftssuksess.

Bærekraftig fremgang siden 2010

Til tross for en betydelig økning i produksjonen opp gjennom årene, har Knauf Insulation siden 2010 redusert energiforbruket og utslippene med 23 %, minsket deponiavfall med 67 % og redusert antallet ulykker som resulterer i uproduktiv tid, med 63,6 %.

Knauf Insulations Group Sustainability Director, Vincent Briard, sier følgende: «Vi må være svært ambisiøse for å oppfylle målene våre for 2025, men vi har et solid grunnlag på plass for å klare det.»