Knauf Insulations mineralullisolasjon reduserer den operative karbonutslipp fra bygninger med 3,6 millioner tonn hvert år – tilsvarende å fjerne 2,5 millioner biler fra våre veier i Europa. Og denne fordelen begynner bare 95 dager etter installasjonen.

Bygninger spiller en kritisk rolle i Europas kamp mot klimaendringer. De står for 40 % av energiforbruket og produserer 38 % av våre CO2-utslipp.(1) Dette må håndteres som en hastesak – for å oppnå netto null innen 2050, må vi mer enn halvere disse karbonutslippene innen 2030.

Våre bygninger forsvinner ikke – faktisk vokser våre byer.(2)

Så, hvordan kan vi raskt redusere karbonutslippene fra våre bygninger Løsningen er enkel, men svært effektiv: isolasjon. Akkurat nå er 75 % av Europas bygninger ikke energieffektive, men riktig isolasjon, korrekt installert, kan endre dette. For å fullt ut utnytte fordelene med isolasjon og nå våre bærekraftsmål, må hastigheten og omfanget av renoveringsprosjekter øke betydelig. Isolasjon minimerer energisløsing gjennom bygningskonstruksjonen, noe som kan redusere energibehovet i bygninger med 44 %. Resultatet er bygninger som er bedre for folk, mer kostnadseffektive å drive og bedre for planeten.

Men hva med karbonkostnaden for vår mineralullisolasjon?

Isolasjon reduserer operativ karbon fra bygninger, men som alle produserte produkter, har den også en karbonkostnad. Utslippene generert fra fremstilling, emballering og transport av produktet bidrar alle til dets 'innebygde karbon'. Som produsent har vi et ansvar for å sikre at karbonavtrykket til våre produkter oppveies av deres karbonreduksjon ute i verden.

95 days

Vår isolasjon betaler sin 'karbongjeld' på bare 95 dager

Vår studie, i samarbeid med bærekraftsekspertene Ramboll, viste at det bare tar 95 dager fra installasjonen til det oppveier det innebygde karbonet fra vår mineralullisolasjon. Fra det tidspunktet tilsvarer fordelen en årlig reduksjon på 3,6 millioner tonn operativ karbon.

Dette er sammenlignbart med miljøpåvirkningen av 163 millioner trær eller å fjerne 2,5 millioner biler fra våre veier hvert år. Produkter med lavere innebygget karbon, gjør at vi kan se den positive effekten raskere. De minimerer karbonkostnaden og gjør at isolasjon kan bidra mer til å redusere karbonutslippene fra våre bygninger.

Hva er neste steg?

En bedre forståelse av isolasjonens karbonavtrykk er viktig, men det er bare ett skritt på vår reise mot netto null. Hos Knauf Insulation observerer vi ikke bare endringer i vår bransje; vi former aktivt fremtiden. Mens våre løsninger bidrar betydelig til å redusere operativ karbon, er fremstillingsprosessen fortsatt karbonintensiv. Derfor gjør vi store investeringer for å redusere vårt karbonavtrykk på tvers av scope 1, 2 og 3 som en del av vårt forpliktelse til å redusere det innebygde karbonet i våre produkter med 15 % innen 2025.

 

Lær mer om vår bærekraftstrategi og vår veikart for å nå netto null i vår Årsrapport 2023.

 

1 Source: Eurima, Why Insulate? Why Renovate? With Mineral Wool Insulation

2 https://www.visualcapitalist.com/cp/projecting-europes-metro-population-growth-2021-2100/