product sustainability
MILJØPRODUKTERKLÆRINGER (EPD)

Vi er forpliktet til å forsyne markedet med informasjonen det trenger for å kunne evaluere miljøpåvirkningen til våre produkter/løsninger på en skikkelig måte.

Green Building Rating Systems

Den grønne byggebransjen beveger seg raskt med en økende trend for klassifiseringsverktøy for Green building.

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS

Knauf og Svanen

Vil du bygge med Svanemerket i ryggen? Produktene våre har fått grønt lys for å inngå i svanemerkede bygg. Søk etter godkjente produkter her.

Flere av Knauf Insulations produkter er oppført i Svanemerkets husproduktportal. Det betyr at de er gransket og godkjent for å inngå i svanemerkede bygg.

Du som bygger i tråd med Svanemerkets regler, kan med andre ord stole på at produktene våre følger deres strenge leverandørkrav til bærekraft og miljøpåvirkning. At produktene våre er registrert i husproduktportalen, betyr ikke at de er sertifiserte av Svanemerket, men derimot at de er godt egnet for bruk i byggeprosjekter som skal svanemerkes.

Besøk Svanemerkets husproduktportal for å søke etter produkter.

Ta meg til Svanemerkets husproduktportal!

Knauf Insulation satser på innovasjon og produktutvikling som hjelper byggebransjen med å redusere det økologiske fotavtrykket sitt. Les mer om vårt engasjement for bærekraft og miljø her.