ENERGI OG CO2

Den største miljøpåvirkningen kommer helt klart fra produksjonen. Men vi reduserer også energipåvirkningen til kontorer, produkttransport og reisevirksomhet.

ENERGY AND CO2
RESOURCE USE
SIRKULÆR ØKONOMI

Vi i Knauf Insulation jobber hele tiden for å kunne gjøre mer med mindre.

HELSE OG SIKKERHET

Vi har en nullvisjon for skader på arbeidsplassen. For å oppnå dette har vi workshops på atferd, månedlige rapporter, et fornyet og sterkere fokus på undersøkelser av hendelser og et nytt online-system for registrering av årsaker til hendelser.

HEALTH AND SAFETY