KOMFORT OCH HANTERING

Vi forsøker hele tiden å yte optimalt og har lenge drevet en ansvarlig produkt- og prosessforvaltning når det gjelder sikkerheten til våre produkter.

Mineralullprodukter klassifiseres ikke som skadelige, og vi er helt trygge på at de ikke utgjør noen helserisiko i produksjon, installasjon eller bruk. Vår mineralull med ECOSE Technology har faktisk gitt oss den høyeste sertifiseringen (Gold) av Eurofins basert på utslippskriterier for innendørs luftkvalitet.

 

VÅR MINERALULL MED ECOSE TILFREDSSTILLER DE STRENGESTE KRAV TIL INNENDØRS LUFTKVALITET

Knauf Insulation GmbH ble tildelt det første Gold-sertifikatet for innendørs luftkvalitet i 2010 av Eurofins Scientific for sine mineralullprodukter med ECOSE Technology, basert på Eurofins test- og sertifiseringsprogram for innendørs luftkvalitet. Knauf Insulations mineralulløsninger med ECOSE Technology er sertifisert som et “førsteklasses materiale” i henhold til utslippsregler for VOC (Volatile Organic Compounds).

Les mer

VÅRE MINERALERFIBRE ER IKKE KLASSIFISERT SOM FARLIG MED STANDARDENE FOR KLASSIFISERING OG MERKING AV KJEMIKALIER

Under installasjon, når isolasjon er kuttet, kan det oppstå støvdannelse (hvor mye avhenger av faktorer som utstyr og ventilasjon). Gjennom en serie omfattende test av fiberbiopersistens har mineralullsfibre i Knauf Insulation-produkter vist seg å være så sikre at de ikke er klassifisert som farlige i henhold til normer for klassifisering og merking av kjemikalier.

Les mer

VI GIR EKSPERTVEILEDNING TIL HVORDAN MAN HÅNDTERER VÅRE PRODUKTER

Fibre i vår mineralull kan forårsake mekanisk irritasjon (ubehag) for noen mennesker ved hudkontakt. For å holde potensielt ubehag på et minimum gir vi veiledning til hvordan man håndterer våre produkter, f.eks. gjennom piktogrammer på produktemballasjen. Nedenfor er en forklaring på piktogrammene, som er en del av installasjonsveiledningen, og hva de betyr.

 

Les mer

SIKKERHETSDATAARK

Enkel tilgang til våre sikkerhetsdataark

DOP

Ytelseserklæringer for Knauf Insulations produkter er tilgjengelige her