Veolia
FOR A BETTER WORLD - DELIVER A CIRCULAR ECONOMY

Vi må utrette mer, med mindre ressurser. Se hvordan vi skal redusere, gjenbruke og gjenvinne – og hjelpe kundene våre til å gjøre det samme.

Vi skal finne måter å bruke ressurser på med minimalt avtrykk på miljøet. Vi skal ikke sende avfall til deponi. Vi skal redusere miljøpåvirkningen fra emballasjen vår.