FOR A BETTER WORLD - NULL KARBONDIOKSID

Vi tar sikte på å kunne levere produkter og løsninger helt uten klimagassutslipp.

Vår store ambisjon er å minimere. Oppdag hvordan vi reduserer avtrykket fra produktene, fabrikkene og kontorene våre over hele verden.

Vi er fast bestemt på å redusere det økologiske fotavtrykket fra hele organisasjonen, i tillegg til klimagassutslipp.