For a better world campaign
FOR A BETTER WORLD

Bærekraft har alltid stått sterkt hos Knauf Insulation. Produktene våre sparer energi, reduserer utslipp og er designet for å sikre at bygninger er bra for miljøet, og at menneskets helse, sikkerhet og velvære ivaretas. 

Innen hele organisasjonen har vi arbeidet med de tre støttepilarene for bærekraft i over et tiår. Vi har vært opptatt av å ikke forårsake skade, og vi har redusert energiforbruk og utslipp, gjenvunnet produksjonsavfall, implementert prinsipper for sirkulær økonomi og arbeidet kontinuerlig for mer bærekraftige bygninger.

I løpet av det siste tiåret har vi oppnådd mye, og vi er stolte over hvordan vi har forbedret organisasjonen, hjulpet både kollegaer, nettverk og kunder og redusert påvirkningen på miljøet. Men bærekraft er en prosess som innbefatter kontinuerlige forbedringer. Vi må bygge videre på den fremgangen vi har oppnådd. Vi må gjøre mer for mennesker og miljø. Det er grunnen til at vi har utviklet vår nye bærekraftstrategi. Vi kaller den nye strategien "For A Better World", fordi den bygger på vår visjon om å være ledende innen smarte isolasjonsløsninger for en bedre verden.

Høydepunkt mellom 2010 og 2020

Energi & Relatertet utslipp Helse, Miljø & Sikkerhet Avfall NOx Vannforbruk
22.7% reduksjon i energiforbruk Tapt tid forårsaket av ulykker redusert med 56% Avfall til deponi redusert med 67.3% NOx redusert med 42.7% 39.8% reduksjon i vannforbruk
23.2% reduksjon i relaterte utslipp       80.7% reduksjon i vannutslipp

Vi har formulert fire viktige langsiktige mål for fremtiden. Vi har iverksatt tiltak for å vise hvordan hvert mål kan oppnås.

Vi vet at en bedre verden kan starte på jobben. Se hvordan vi sørger for en trygg utvikling for samfunnet vårt og medarbeiderne våre.  
Vår store ambisjon er å redusere. Les om hvordan vi minimerer miljøpåvirkningen til produktene, fabrikkene og kontorene våre.  
Vi må gjøre mer ved hjelp av mindre. Finn ut hvordan vi reduserer, gjenbruker og gjenvinner.  
Bygninger spiller en avgjørende rolle i å forme en bedre verden. Les om hvordan vi har tenkt å tilpasse bygningene våre for fremtiden.  

I tillegg til de fire langsiktige målene våre har vi skapt delmål frem til 2025, mål som alle kan begynne å oppnå allerede nå. 

Vi er overbeviste om at de som styrer skal ha ansvar for at prosessen for å oppnå disse målene går fremover. Vi kan ikke overlate til neste generasjon å håndtere problemet. Du kan følge vår utvikling på disse sidene.