corporate sustainability
NÆRINGSMESSIG BÆREKRAFT

Bærekraft er en prosess som krever kontinuerlig forbedring. Hos Knauf Insulation streber vi hele tiden etter å finne nye måter å drive bærekraftig endring på. Vi ønsker å gjøre mer for våre ansatte og miljøet vårt. Derfor har vi utviklet vår bærekraftstrategi – For a Better World.

PRODUKTBÆREKRAFT

Bærekraft hos Knauf Insulation handler like mye om å hjelpe kundene med å takle dagens utfordringer som vår egen ytelse.

product sustainability
For a Better World 2022
BÆREKRAFTRAPPORTERING

Vår årlige bærekraftsrapport rapporterer om mange av initiativene vi har tatt for å nå våre ambisiøse mål. Det viser også hvordan vi setter bærekraft i sentrum av alt vi gjør i Knauf Insulation.