Det går mot lav- og nullenergibygninger

Myndighetsforskrifter legger et stort press på termisk ineffektivitet i nye europeiske bygninger frem til 2020

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS
MAKING INDUSTRY EFFICIENT AND PRODUCTIVE
GJØR INDUSTRIEN EFFEKTIV OG PRODUKTIV

Det industrielle landskapet er i rask endring, og energieffektivitet får stadig større prioritet etter hvert som industriaktørene ser etter nye måter å redusere CO2-utslippet og energiforbruket samtidig som de bevarer konkurranseevnen.

FOKUS PÅ KUNNSKAP

Vi i Knauf Insulation utvikler en forståelse av hva som skjer på bygningsnivået og hvorfor

FOKUS PÅ KUNSKAP