Expertise
Ekspertise

ENERGIEFFEKTIVITET

Dagens bygninger står for ca. 40 % av det globale energiforbruket. Industrisektoren står for ca. 30 % av det globale energiforbruket totalt. Mye av dette går til spille. Det er enormt mye å hente på å forbedre energieffektiviteten til det bygde miljøet gjennom renovering. Og isolering er den beste måten å komme i gang på.

Les mer

BRANNSIKKERHET

Etter hvert som det bygde miljøet endrer seg, nye produkter og materialer tas i bruk og nye og innovative prosedyrer lanseres, spesielt med tanke på de nye reglene for energibesparelse, er det svært viktig at beslutningene som tas for å forbedre en bygning, ikke går utover brannsikkerheten.

 

Les mer

AKUSTIKK

En av fem europeere lever under støynivåer som utgjør en stor helsefare, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Og situasjonen blir bare verre og verre. Etter hvert som tettheten i byene øker, blir støyforurensningen mer intens med en negativ innvirkning på produktivitet, ytelse og sosial atferd.

Les mer