Ikke lek med ilden

By Knauf Insulation
november 27, 2020

Stein eller glass? Hva er best ut fra et brannsynspunkt?

Det har lenge rådet stor uvitenhet om brann innen byggebransjen, både hos entreprenør og prosjekterende. For nesten 25 år siden arbeidet jeg ved en brannvernsenhet i Knauf Insulation. Det var tydelig allerede da at kunnskapshullene i byggebransjen var uttalte. Og sant nok, det er ikke alltid så lett å skille mellom brannklasse og brannmotstand. Dessverre råder det visse misforståelser fortsatt.

Grenfell-hendelsen har selvsagt satt spørsmålet om brannvern høyt opp på byggebransjens agenda. Som produsent av mineralullprodukter (stein og glass) plikter Knauf Insulation på en upartisk måte å informere om at glass og stein er like brannsikre. De er begge sertifiserte med den høyeste klassifiseringen, i henhold til EN-standarden A1. Det betyr at de er ubrennbare og dermed bidrar til å hindre spredning av en eventuell brann. De produserer heller ingen giftig gass eller røyk. Også her er de like sikre.

Stein eller glass? Hva er best ut fra et brannsynspunkt?

For lettvektskonstruksjoner som mellomvegger, skillende vegger, tak, yttervegger med tre- eller metallkonstruksjoner, skillevegger og tilsvarende er glassmineralull uten tvil det mest logiske og teknisk fordelaktige valget. Av og til forekommer imidlertid oppfatningen om at stein fungerer bedre i brannsammenheng. I strukturelle konstruksjoner av stål, visse takkonstruksjoner, avskjerming av sjakter og tilfluktsrom i en bygning er et steinprodukt med svært høy tetthet det riktige valget, men isolasjon med så høy tetthet er kostbart og ikke noe det er nødvendig å installere i vanlige lettvektssystemer. Glassmineralull med lav tetthet er derimot det beste valget for lettvektskonstruksjoner. Den oppnår brannsikkerhetskravene innen det testede systemet, men har også andre fordeler. Fordi glassull har et bedre kompresjonsforhold enn stein, gir den logistikk- og håndteringsfordeler gjennom hele distribusjonskjeden helt frem til byggarbeidsplassen; færre kolli må transporteres for å oppnå samme mengde sluttleveranse av produktet (m2).

For bruk i skillevegger i både hjemmemiljø og kommersielt miljø er det mye som peker på at glassull med lav tetthet bidrar til bedre akustikk enn steinull med lav tetthet, for lydfrekvensene som er typiske for disse miljøene. Mer om det i neste nyhetsbrev.

Skill mellom produkt og system

Det viktige ordet å ha i tankene her er system. Et vanlig spørsmål er fortsatt «hvor mange minutters brannbeskyttelse kan en 50 eller 100 mm tykk isolasjonsplate gi meg?». Det riktige svaret er «null». Et enkeltprodukt, det vil si en komponent som er en del av et system, har nemlig ikke en egen brannbeskyttende evne som kan måles i tid, f.eks. 30 eller 60 minutter. Isolasjon eller enkeltkomponenter i seg selv kan altså ikke gi brannbeskyttelse målt i tid. Det er hele systemet – sammensetningen av komponenter konstruert i samsvar med produsentens foreskrevne metode – som tilbyr den påviste brannbeskyttelsen som ofte henvises til som EI 30,60,90 osv. eller EI120, og som betyr henholdsvis en eller to timers brannklassifisering.

Brannbeskyttelse: Konstruksjonssystemer som lover brannbeskyttelse i en viss tid, er testet i henhold til følgende kriterier for å vise at de ikke svikter i den erklærte tidsperioden.

 

R            Bæreevne

RE          Bæreevne og integritet (tetthet)

REI         Bæreevne og integritet og isolasjon

E             Integritet

EI            Integritet og isolasjon

Tidspunktet for når et av disse kriteriene svikter, er kritisk, fordi hele systemet da antas å svikte. Med andre ord må alle tre kriterier oppfylles for at systemet skal klassifiseres som EI/REI. Hvis et enkeltkriterium skulle svikte før 60 minutter har gått, kan det ikke klassifiseres som et EI/REI-system.

Brandresistivitet: Hva som kan fastslås om enkeltprodukter utenfor et system, er nivået av ikke-antennelighet. Dette bestemmer bruksområdene for produktet.

  • Reaksjon på brannklassifisering er A1 (ubrennbart) til F (tidlig overslag/NPD – No Performance Declared)
  • Disse klassifiseringene lover ikke brannbeskyttelse målt i minutter, noe regelverket krever for en struktur eller en komponent.
  • EN-standard NS-EN 13501-1
  • Euroclass A1 er beste mulige rating (= glassmineralull og steinmineralull)

Velg smart

Både glass og stein klassifiseres som Euroclass A1, det selvsagte valget for lettvektskonstruksjoner. Hvorfor velge et tyngre materiale når den ekstra tettheten og vekten ikke har noe å tilføre det testede systemets brannklassifisering? Hvorfor transportere og bære de ekstra pakkene som er nødvendig når man velger steinmineralull?

Som produsent av både glass- og steinprodukter kan Knauf Insulation være en upartisk og pålitelig rådgiver for hele sortimentet av isolasjonstillegg samt tekniske spørsmål. Vi er her for å hjelpe deg.

 

Vennlig hilsen

Mark Gillot 

Market Development Director – KINE

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023