corporate sustainability
NÆRINGSMESSIG BÆREKRAFT

I 2010 satte vi oss ambisiøse mål for 2020 om å redusere CO2-utslippet og energiforbruket med hele 20 %, redusere avfall til deponi til null, redusere LTA-ulykker (Lost Time Accidents) med 50 % og redusere vannutslipp med 50 %. Dette har vi lyktes svært godt med.

PRODUKTBÆREKRAFT

Bærekraft hos Knauf Insulation handler like mye om å hjelpe kundene med å takle dagens utfordringer som vår egen ytelse.

product sustainability
sustainability reports
BÆREKRAFTRAPPORTERING

Vår bærekraftrapport viser mange av tiltakene vi har satt inn for å nå de ambisiøse målene vi har satt for 2020. Den viser også hvordan vi har satt bærekraft i sentrum for alt vi gjør i Knauf Insulation.