Grønnere bygging

By Nicole Dendulk
desember 10, 2019

Økologisk bygging er ikke noe nytt, og trenden vokser seg sterkere hele tiden. Bærekraft har nærmest blitt en hygienefaktor I byggebransjen og er snart noe som ikke kan velges bort. Men hvordan vet vi at vi virkelig får et grønnere byggeklima i fremtiden? Her forteller vi alt (i alle fall nesten) om Green Building.

Byggebransjen har lenge vært en viktig pådriver for å redusere miljøpåvirkningen drastisk ved hjelp av relativt små forandringer. Takket være et EU-tiltak som pågikk mellom 2004 og 2014, har vi i dag et godt innarbeidet system for å gjøre bygningene våre mer energieffektive og redusere påvirkningen på mennesker og miljø for en grønnere fremtid. Begrepet Green building er et samlenavn for hvordan byggebransjen, eiendomseiere og andre som ønsker å effektivisere bygningene sine på en grønn måte, kan samle poeng gjennom ulike systemer og etter hvert få sertifisert bygningene. Økosertifiseringen underbygges av en rekke vurderingssystemer, der det blant annet handler om å redusere energiforbruket med minst 25 prosent i forhold til tidligere, eller i henhold til kravene til nye bygg, som definert i BBR. I Norge kontrolleres sertifiseringen av Norwegian Green Building Council, der hele systemet har åpnet opp for sertifisering av bygninger og lokaler.

Ekspertise – en nødvendighet

I Knauf Insulation har vi våre egne eksperter på området og ser det som utrolig viktig å oppfylle standardene som gir poeng for sertifisering. Med tanke på at vi er en ledende aktør innen isolasjon globalt, er dette en selvfølge. Så får da også produktene våre en høy skår i de fleste av disse vurderingene. Vår ekspert Jean Pierre Pigeolet forteller mer:

– Det handler ikke bare om bygninger, men også om mennesker. Hvordan de har det, og hvordan de påvirkes av miljøet der de oppholder seg. Det får vi vite ved å måle oss opp mot de vurderingssystemene som finnes for bygninger. Vi ser på komfort, inneklima, akustikk, termisk comfort og så videre. Noe så selvsagt som at produktene våre ikke inneholder formaldehyd, er like viktig på bade kort og lang sikt. Det er selvsagt til glede for miljøet – men i enda større grad for mennesket.

Ny kunnskap gir nye muligheter

Jean Pierre jobber som Products and Buildings Sustainability Manager. Det innebærer blant annet å sette seg inn i kunnskapen på dette området, både internt og eksternt. De ulike vurderingssystemene kan også gi ekstra poeng for innovative ideer, og et helt ekspertteam arbeider kontinuerlig med disse spørsmålene. Det handler om hele tiden å analysere og å sette seg inn i hva ny forskning sier om hva fremtidige generasjoner må gjøre for å redusere påvirkningen på miljøet. Alt for å kunne skape best mulige løsninger.

– Knauf Insulation har lenge ligget I forkant når det gjelder bærekraft. I produktutviklingen vår er vi opptatt av hele tiden å finne nye løsninger for å kunne møte morgendagens krav og skape muligheter for kommende generasjoner. Her er sertifiseringssystemet Green building selvsagt en svært viktig del. Fordi produktene våre oppfyller disse strenge kravene, kan vi også hjelpe kundene våre med å bygge mer miljøvennlig og dermed få et mer miljøvennlig resultat. Slik tar vi et enda større ansvar i disse spørsmålene, avslutter han.

Slik foregår det

Hvordan søker man om å bli Green building-sertifisert? Innen Green building er det åtte viktige kriterier å ta hensyn til:

  • Energi
  • Vann
  • Akustikk
  • Kvalitet inneluft
  • Innetemperatur
  • Brannsikkerhet
  • Ressursbruk
  • Livssyklusanalyse

Det finnes en rekke ulike ratingsystemer for selve poengberegningen, men samtlige tar hensyn til de fleste av de åtte kriteriene. For å utvikle en mer bærekraftig bygning må man ta hensyn til bærekraft i alt fra innledende analyser til konstruksjonsfasen og videre til idriftsettingsfasen. Det er selvsagt mange fordeler med at Green Building-sertifiseringer blir stadig vanligere – som en tydelig merverdi for eiendomssektoren, for eksempel når det gjelder byggkvalitet, driftskostnader, leasingavgifter og reduksjon av risiko (etterlevelse av lovgivning). Det starter med en registrering, og så er prosessen i gang. Den er forholdsvis enkel, og man ønsker selvsagt å unngå lange ventetider for begge parter. Derfor tar forløpet som regel ikke mer enn ett år.

Hva skiller systemene fra hverandre?

De ulike systemene har ulik opprinnelse og delvis ulike vurderingskriterier og poengsystemer, men også mange likheter. Det handler tross alt om å oppnå mest mulig energieffektive bygninger, med tilsvarende god effekt på den globale bærekraften.

BREEAM, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, ble etablert I Storbritannia i 1990 og er et tiltak som er frivillig i privat sektor og obligatorisk i offentlig sektor. I tillegg er det verdens eldste sertifiseringssystem for Green building. Poengene deles ut basert på bærekraftige metoder for energi- og vannforbruk, indre miljø, forurensninger, transport, materiale, avfall, økologi, håndteringsprosesser og bygningers livssyklus. Systemet deler ut maks. 109 poeng, der under 30 er underkjent, 45 er bra, 55 svært bra, 70 er utmerket og over 85 regnes som enestående.

LEED, eller Leadership in Energy and Environmental Design, ble etablert i USA i 1993 og brukes over hele verden, inkludert Nord-Amerika. Det omfatter nye, eksisterende og kommersielle eiendommer, samt boligeiendommer, og handler om energi, atmosfære, vanneffektivitet, materiale, ressurser og innemiljø. Her er det mulig å oppnå maksimalt 100 poeng. For å bli sertifisert kreves over 40 poeng, for å nå sølv over 50, gull over 60 og platina over 80 poeng.

BREEAM og LEED er de to vanligste systemene som brukes til poengsertifisering i Europa.

HQE, eller High Quality Energy, er den franske miljøkvalitetsforvaltningen for bygninger, utviklet i 1994. HQE-sertifiseringen er basert på 14 måleområder inndelt i de fire temaene miljøkonstruksjon, miljøstyring, komfort og helse. Valget av byggeprodukter og -materialer styres av Environmental Product Declaration (EPD), som omfatter LCA-data. Her regnes poeng på en individuell måte.

DGNB (German Sustainable Building Council). Tysk sertifiseringssystem for Green building. Europas største nettverk for bærekraftig bygging. Det ble utviklet av DGNB og den tyske regjeringen i 2009, og ut fra dette har flere land utarbeidet en egen tilpasning. Systemet er basert på flere kriterier innen seks kategorier, blant annet økologisk, økonomisk og teknisk kvalitet. For økologisk kvalitet kreves LCA-data. Som grunnlag benyttes EPD.

 

Liten ordliste for Green building

Det finnes selvsagt en rekke begreper og forklaringer innen Green building, og ikke engang eksperter som Jean Pierre blir noensinne utlært. Hva morgendagen har å by på for disse sertifiseringene, gjenstår å se. Vi tør likevel å love at kravene kommer til å bli skjerpet, og at utviklingen mot grønnere bygninger vil bli enda viktigere i byggebransjen.

LCA (Life Cycle Assessment) – En analysemetode for å beregne miljøpåvirkningen til ulike produkter og systemer. Den er viktig som grunnlag for å utarbeide en EPD som skal ligge til grunn for Green building-prosessen.

PCR (Product Category Rules) – Regler som gjelder spesifikt for ulike produktkategorier, og som brukes til å utarbeide en EPD.

EPD (Environmental Product Declaration) – Miljødeklarasjon som viser miljøbelastningen til et bestemt produkt gjennom hele livssyklusen. Informasjonen er i stor grad basert på LCA. Den brukes som grunnlag for hele Green building-systemet.

 

Knauf Insulation har for tiden pilotprosjekter for Green building i for eksempel Slovakia, der vi har utviklet et opplevelsessenter som har bærekraft i fokus, og der vi foreleser om og inspirerer til bærekraftig konstruksjon. Og kontorbygningen der Knauf Insulation holder til i Göteborg, har selvsagt vært Gold-LEED sertifisert siden byggeåret 1991, sertifisert 2014.

Company news
SUSTAINABILITY JOURNEY 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

BLI MED PÅ VÅR ‘SUSTAINABILITY JOURNEY: 2023 HIGHLIGHTS’ RAPPORT

Vi er stolte av å presentere vår internasjonale ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denne rapporten presenteres Knauf Insulations fremskritt innenfor bærekraftstrategien med fokus på sikkerhet, medarbeiderengasjement, reduksjon av karbondioksid og den sirkulære økonomien. Den belyser også hvordan våre forsknings-, ressurs- og renoveringsinitiativer for 2023 setter energieffektivitet i sentrum for bedre bygninger.

30.11.2023
Knauf_Insulationa_Digital_Stand_Bygg_Reis_Deg_2023

Velkommen til vår stand på Bygg Reis Deg!

Hjertelig velkommen til Bygg Reis Deg!

Neste uke går årets Bygg Reis Deg av stabelen. Hjertelig velkommen til vår stand, Hall C, C03-32! Der vil Erland Brørby, Leif Sundal, Cato Remstad og Kenneth Ingemarsson gi deg informasjon om våre isolasjonsprodukter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Tid: 18-21 oktober
Stand: Hall C, C03-32
Plats: Bygg Reis Deg, Nova Spectrum, Lillestrøm, Oslo
 

Seminar om "Framtidens Isolering"!

Bli med oss på Fokus på Bygg Reis deg for et spennende 30-minutters seminar om "Framtidens Isolering". Vi vil diskutere økte krav til miljøvennlighet, Ecose-teknologien, EPDer, effektiviteten av løsullisolasjon og fordeler for Timber Frame Manufactures. Dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av.

Tid: Onsdag 18/10 kl 12.00 – 12.25.
Plats: 
Utstillerscenen i hall D.


Vi ses på Bygg Reis Deg!

15.10.2023