GJØR INDUSTRIEN EFFEKTIV OG PRODUKTIV

Det industrielle landskapet er i rask endring, og energieffektivitet får stadig større prioritet etter hvert som industriaktørene ser etter nye måter å redusere CO2-utslippet og energiforbruket samtidig som de bevarer konkurranseevnen.

Mye av denne endringen er underlagt forskrifter. I Europa selger og kjøper industrien for eksempel karbonkreditter i henhold til det europeiske systemet for handel med utslippsrettigheter (ETS). Samtidig må industrien utføre regelmessige energirevisjoner i henhold til EUs energieffektivitetsdirektiv.

Det beste svaret på alle disse endringene er ikke komplisert: isolere, ganske enkelt. Det sparer energi, penger, miljøet og styrker konkurranseevnen.

Knauf Insulation Technical Solutions har de riktige produktene for enhver isolasjonsutfordring i industrien, fra ikke-antennelige netting- og lamellmatter til brannsikre rørseksjoner, høytemperatur- og tankplater, og bindemiddelfri løsull og blåseull.

Tenk deg en investering som betaler seg på to måneder! En rapport i regi av European Industrial Insulation Foundation (EiiF), hvor Knauf Insulation er medlem, undersøkte en rekke virkelige eksempler i ulike industrier og land.

For et kjemisk anlegg i Frankrike betalte investeringen seg på mellom to og fire måneder, med energibesparelser på 12 600 000 kWh/år og økonomiske besparelser på over 505 000 euro per år.

Ved et raffineri i Italia betalte investeringen seg på mellom et og tre år, med energibesparelser på 1 021 958 kWh/år og økonomiske besparelser på 75 000 euro per år.

challenge. create. care.