Fra snekker til isoleringsekspert

By Nicole Dendulk on september 06, 2019
Fra snekker til isoleringsekspert

Kren Petersen eier Haderslevs Isolering og har de siste ti årene vunnet anerkjennelse som en erfaren isolatør. Han velger ut arbeidsteamet fra et nettverk av dyktige og pålitelige fagfolk ut fra behovene som oppstår ute på byggeplassene: én er for eksempel best på takisolering, en annen på hullmurisolering og en tredje vet alt om mellombjelkelag.

Kren Petersen gir råd ved valg av Knauf Insulations isoleringsprodukter, og han poengterer hvor viktig det er å bruke produktet på riktig måte. Han forklarer:

– Grundig isolering senker oppvarmingskostnadene drastisk og gir et bedre inneklima. Det gir også en god energimerking når vi skal selge husene. Vi har alle en plikt som samfunnsborgere å bruke og gjenbruke naturressurser på en klok måte. Den bevisstheten vil jeg gjerne være med og bidra til.

Overbevisende fordeler med Knauf Insulation

Blant det han liker best med Supafil Frame fra Knauf Insulation, er at han ikke trenger å slepe isoleringen over for eksempel gangbroer, eller stå på kne og skjære til. Dessuten slipper han jo å bære emballasje og skårne isoleringsbiter hele veien ned igjen og ut gjennom hele huset.

– Når man har prøvd produkter fra Knauf Insulation, er det vanskelig å tenke seg å bruke noe annet, sier Kren Petersen fra Haderslev Isolering.

– Fordelene er mange. Én av dem er vekten, der tallene taler sitt tydelige språk: 1 forpakning Knauf Supafil veier 15,5 kg og dekker ca. 1,29 m3, mens celluloseisolering – som dekker 1 m3 – veier mellom 26 og 28 kg. Man trenger altså bare å bære halvparten så mye hvis man velger Knauf Insulation.

En annen stor fordel er selve transporten til byggplassen siden 5–6 paller passer perfekt på tilhengeren, og det betyr færre turer. Kren kunne imidlertid tenkt seg atforpakningene var noe mindre. Det ville gjort det heleenda enklere.

Samme bakgrunn som sine samarbeidspartnere

Kren Petersen forteller:

– Min bakgrunn som snekker gir meg en klar fordel siden jeg snakker samme språk som mine samarbeidspartnere, som er så vel snekkere som murere, byggekonstruktører og arkitekter. Sammen utfører vi alt fra mindre isoleringsarbeider til virkelig store jobber på flere tusen kvadratmeter.

Sluttet system minimerer støvspredning

Kren blåser inn all isolering fra Knauf Insulation via slange fra spesialbygde slepevogner. Isoleringen fordeles via et helt sluttet system og dekker alle områder, rørledninger og installasjoner som er vanskelige å komme til. Det innebærer også at støvspredningen blir minimal.

Kostnadsfri isoleringsinspeksjon gir nye kunder

Kren fra Haderslev Isolering kjører også gjerne ut til sine potensielle kunder og gir dem en kostnadsfri isoleringsinspeksjon i forbindelse med en ikke bindende vurdering av huset. Det genererer nye kunder både for ham og Knauf Insulation.