Fra selvstendig næringsdrivende til byggeleder i bedrift med vekststrategi

By Nicole Dendulk on mai 20, 2019
Fra selvstendig næringsdrivende til byggeleder i bedrift med vekststrategi

I 2000 utarbeidet HM Gruppen A/S en strategi for kontinuerlig vekst – både i takt med tidens endringer og som støtte i jakten på gode medarbeidere. Snekkeren Claus Dalskov ble ansatt som byggeleder. I dag står han blant annet for kontakten med Knauf Insulation og har spesialutdannet personale som utfører innblåsingen av isoleringsmaterialet.

Claus Dalskov er 54 år og har vært byggeleder i tre år. Han har erfaring fra å lede en byggarbeidsplass fra sin tid som selvstendig næringsdrivende. Han stortrives i jobben, liker å henge med i utviklingen og ser seg selv bli værende i HM Gruppen i mange år. Selve bedriften fyller snart 150 år. Da skal erfaringene selvfølgelig feires. Men fest er en ting. En helt annen ting er det viktige arbeidet i hverdagen der det aldri har vært mer aktuelt å gjennomføre energirenoveringer enn akkurat nå.

Bedre økonomi og bedre livskvalitet

Med sin store kunnskap om trekonstruksjoner har byggelederen Claus Dalskov lært seg hvor utrolig viktig det er å kombinere alt han vet med de nyeste metodene teknikkene og materialene, for eksempel Knauf Insulations produkt Supafil. Han forteller at materialet er utrolig lett og raskt å jobbe med – og at både pris og kvalitet slår andre lignende produkter. En annen viktig grunn til at han har valgt å arbeide med materialet er at det gir god økonomi i byggingen. Dessuten er det mye lettere å blåse inn isoleringen enn å rulle den ut som matter, noe som lett skaper kuldebroer og reduserer muligheten til å få ned energitapet. I dag er det viktig med en fremtidsrettet energirenovering, slik at Claus i HM Gruppen kan stå for utførelsen, verne miljøet og gi fornøyde kunder en høyere livskvalitet.

Ansetter utsatte unge

Som medarbeider i en solid og bredt forankret virksomhet i Holbæk ser Claus lyst på fremtiden. HM Gruppen A/S føler stort ansvar for å utdanne fremtidens dyktige håndverkere – for å imøtekomme politikerne, men også for å ta et nødvendig sosialt ansvar for unge lærlinger, for eksempel ved å integrere utsatte grupper i byggebransjen.

Byggelederens syn på fremtiden

– Det er ingen tvil om at det er miljøet som vil ha første prioritet i lang tid fremover. Det er både spennende og virkelig bra –for det er den veien vi må gå! Vi skal redusere karbondioksidutslippet vårt og forbedre energibruken og dermed miljøet, sier Claus og avslutter:

– Men i virkeligheten kan alt skje!