Nyheter

Energismart produksjon og bedre produkter
By Thomas Pompe on mai 24, 2018

I slutten av 2017 ble Knauf Insulations årlige Insulation Matters publisert. Den sammenfatter firmaets bærekraftsarbeid.

Publikasjonen inneholder en rekke positive nyheter. Siden 2010 har Knauf Insulation redusert energiforbruket med drøyt 20 prosent og senket karbondioksidutslippene med 25 prosent.

Dermed har to av firmaets bærekraftsmål for 2020 blitt innfridd allerede nå. Men arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, blant annet gjennom investering i et nytt, toppmoderne produksjonsanlegg i Luxemburg for 100 millioner euro som ytterligere reduserer firmaets globale fotavtrykk.

Samtidig utvikler Knauf Insulation nye effektive isoleringsløsninger, blant annet Supafil Max for modulbygging av hus og utvikling av Urbanscape Green Roof System.