Nyheter

ECOSE®-teknologien gir mange miljøpoeng
By Anonym on januar 31, 2017

Stadig flere eiendomseiere velger å miljøsertifisere sine eiendommer ved ombygging og nybygging. Knauf Insulation er et naturlig valg – både økonomisk og miljømessig – for dem som tenker langsiktig.
– Lavlambda-isolering er selvsagt en viktig parameter, men i tillegg gir ECOSE®-teknologien mange fordeler ved miljøsertifisering, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Nordic.

I november ble LEEDv4 lansert, som er en ny oppdatert versjon av det mest kjente miljøsertifiseringssystemet (se faktarute). I LEEDv4 får bygningen poeng ut fra en bred
vurdering av miljøhensyn. Dette omfatter alt fra produksjonen av byggematerialet og transport til energibruk samt eventuell fremtidig destruksjon ved levetidens slutt.
Det er en komplisert prosess, men en prosess som betaler seg i så vel bygningens funksjon og driftskostnader som den langsiktige verdien. Og Kenneth Ingemarsson,
teknisk sjef hos Knauf Insulation, er gjerne behjelpelig i spørsmål som angår valg av isolering i forbindelse med miljøsertifisering.

LIVSSYKLUSPERSPEKTIV

– All miljøsertifisering bygger i grunnen på EPD, Environmental Product Declaration, som er en miljødeklarasjon av et produkt. EPD-en gir sammenlignbar
informasjon om produkters miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv, sier Kenneth Ingemarsson og fortsetter.
– All isolering fra Knauf Insulation har en EPD og kan altså brukes i en miljøsertifisering.
EPD gjør sammenligningen transparent og enkel, noe Kenneth Ingermarsson sier taler til Knauf Insulations fordel. At isoleringen hovedsakelig lages av gjenvunnet
glass, gir for eksempel viktige poeng i LEED. De gode isoleringsegenskapene kombineres dessuten med noe unikt:
det patenterte bindemiddelet ECOSE®,
uten tilsatt formaldehyd.
ECOSE®-teknologien gir mange miljøpoeng

MINDRE UTSLIPP

– Våre ECOSE®-produkter har bedre ytelse over en livssyklus enn bransjestandarden.Teknologien gir også god akustisk ytelse og termisk komfort.
– Nye LEEDv4 understreker dessuten viktigheten av å redusere utslippene av flyktige organiske forbindelser i luften.
Der kan ECOSE® bidra med høyeste poengscore fordi de ikke inneholder tilsatt formaldehyd, sier Kenneth Ingemarsson og peker på at ECOSE®-
teknikken er sertifisert med høyeste standard av Eurofins, Indoor AirComfort Gold, og har fått A+-merking i Frankrike.