Det går mot lav- og nullenergibygninger

MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Myndighetsforskrifter legger et stort press på termisk ineffektivitet i nye europeiske bygninger frem til 2020. En av de største utfordringene som tapper energi fra bygninger, er dårlig lufttetthet. Ved å angripe dette problemet og legge til isolasjon, kan man oppnå høye nivåer av energieffektivitet.

Opportunities and challenges

Myndighetsforskrifter legger et stort press på termisk ineffektivitet i nye europeiske bygninger frem til 2020. Enten det er snakk om nybygg eller renovering må bygningene være svært energieffektive. Og det er en nødvendighet som gir store muligheter så vel som uendelige tekniske utfordringer.

Mange gamle bygninger er for eksempel konstruert med hulvegger, som er store energiineffektive rom som må fylles. Mange har ingen isolasjon i det hele tatt. Og så har man nye bygninger. Hver bygning er konstruert for å tilfredsstille behovene i de ulike miljøene, så det finnes ingen universal løsning.

Med nybygg kan man selvsagt unngå feilene som er gjort før, men man vil fremdeles stå overfor utfordringer siden energieffektiviteten vil øke frem til bygningene er tilnærmet nullenergi, en standard som vil være obligatorisk i alle europeiske bygninger innen 2020.

En av de største utfordringene som tapper energi fra bygninger, er dårlig lufttetthet. Ved å angripe dette problemet og legge til isolasjon, kan man oppnå høye nivåer av energieffektivitet.

I Europa kan man kombinere Knauf Insulations SUPAFIL blåseull eller glassull med ECOSE Technology med Homeseal-tilbehør for å sikre lufttette, isolerte hjem.