Nyheter

Delvis oppnådde miljømål – men arbeidet fortsetter
By Anonym on februar 15, 2017

Nylig presenterte Knauf Insulation sin bærekraftsrapport for 2015. Og den viser en svært positiv utvikling.
Utgangspunktet er de ambisiøse miljømålene som selskapet satte i 2010. Målet var blant annet at de innen 2020 skulle redusere energiforbruket og utslippene av karbondioksid med
20 prosent, redusere mengden avfall til deponi til null og redusere utslipp i vann med 50 prosent.

I fjor – halvveis til sluttåret 2020 – hadde Knauf Insulation allerede nådd målet for utslipp i vann! De fortsetter selvsagt
arbeidet med å redusere utslippene ytterligere. Samtidig noterer man seg at energibruken og CO2-utslippene har gått ned
med ca. 17 prosent og at mengden avfall til deponi er redusert med nesten 60 prosent sammenlignet med 2010.

Vil du vite mer om Knauf Insulations miljøarbeid? Gå inn på
www.knaufinsulation.com, og søk på ”Sustainability Report”.