Breeam loser byggerne i miljøvennlig retning

By Anonym
april 01, 2015

Knauf Insulation har sertifisert sine produkter i henhold til Breeam, verdens ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger.
– Det er et naturlig skritt for oss. Vi ligger i forkant når det gjelder miljøspørsmål takket være vårt egenutviklede bindemiddel ECOSE® Technology, uten tilsatt formaldehyd, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef hos Knauf Insulation Norden.

Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et system som raskt, enkelt og tydelig gir svar på hvordan enkelte produkter og hele bygninger påvirker miljøet. Det gir alle aktører – fra bestillere og arkitekter til brukere – et verktøy til å styre byggeprosessen i en miljøvennlig og bærekraftig retning, i tillegg til å få den ferdige bygningen miljøklassifisert. Breeam er i dag det mest utbredte miljøsertifiseringssystemet i Europa. Og globalt er 200 000 bygninger sertifisert med systemet, og en million bygninger er registrert for å bli sertifiserte.
– Miljøspørsmålene blir stadig viktigere, og vi går gjerne foran i utviklingen. Vi har startet arbeidet på det norske markedet og vil fortløpende innføre Breeam på de svenske og danske markedene, sier Kenneth Ingemarsson.
I Breeam-systemet gjøres det en bedømmelse av miljøytelsene basert på ni kriterier: energi, vann, transport, materialer, avfall, ledelse/styring, helse og velvære, forurensning samt arealbruk og økologi.