BEDRE BYGNINGER, BEDRE BRANNSIKKERHET

Ved å samarbeide med organisasjoner som Fire Safe Europe og ulike konstruksjonseksperter og industripartnere, kan vi sette fokus på farlige avvik i brannsikkerhetsforskrifter i Europa sammen med beslutningstakere.

IMPROVED BUILDINGS, IMPROVED FIRE SAFETY

Knauf Insulation tilbyr en rekke A1 og A2 brannsikre isolasjonsprodukter for ethvert bygningskrav, fra ThermoShell og ETICS steinullbaserte systemer og glassull med ECOSE Technology til Heraklith, MineralPlus og steinullplater.

Men det er ikke nok å tilby brannsikre løsninger. Etter hvert som det bygde miljøet endrer seg, nye produkter og materialer tas i bruk og nye innovative prosedyrer lanseres, spesielt med tanke på nye regler for energibesparelse, er det svært viktig at hele byggekjeden er underlagt et robust regelverk. Dette betyr at man må eliminere brannfaren helt fra begynnelsen.

Fire Safe Europe Anmodning til EU-kommisjonen om å sette inn tiltak for brannsikkerhet i bygninger (pdf eng)

 

BRENNAKTUELT OM BYGNINGSSIKKERHET

Nybygg blir stadig mer innovative, og renovering endrer det eksisterende bygningslandskapet – det er avgjørende at vi ikke går glipp av muligheten til å gjøre bygningen brannsikker.

SETTE OPP EN BARRIERE MOT BRANN

Stadig flere europeiske land krever innføring av brannbarrierer i bygninger for å øke brannsikkerheten – flere land må følge etter